Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
362224
Sted- og lokalitetsnummer
040314-11
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanepælen, som blev tinglyst 1989-02-15 på matr.nr. 368q Slagelse Markjorder, er aflyst, da den er flyttet til matr.nr. 14p Pedersborg By, Pedersborg ********************************************************* Vildtbanepæl. Firkantet tilhugget granitsten, 32 x 20 cm ved jordoverfladen, 25 x 18 cm under kronen og 147 cm høj. På forsiden, som vender mod SSV, er øverst indhugget en krone, herunder: F5 SA WB 1762 N4

Undersøgelseshistorie

1989
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanepæl. Firkantet tilhugget granitsten, 32 x 20 cm ved jordoverfladen, 25 x 18 cm under kronen og 147 cm høj. På forsiden, som vender mod SSV, er øverst indhugget en krone, herunder: F5 SA WB 1762 N4
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPælen er bortkommet/flyttet.
2015
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderVildtbanepælen, som blev tinglyst 1989-02-15 på matr.nr. 368q Slagelse Markjorder, skal aflyses. Stenen skal aflyses her, da der er givet tilladelse til, at stenen bliver opstillet på matr.nr. 14p Pedersborg By, Pedersborg. Vil blive tinglyst på dette sted. Birthe Nygaard

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links