set fra siden, fra vest
.
set forfra, fra nord
.
oversigt, set fra NV
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362334
Sted- og lokalitetsnummer
040107-107
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. Granitsten. Højden over jordoverfladen er ca. 1,50 m, og tværmål ved foden ca. 30 x 20 cm. Under en indhugget krone har den følgende indskrift: F 5 S A W B 1 7 6 2 N 30 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller beska- diges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behand- ling med ætsende materialer.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten. Stenen måler 1,5 x 0,3 x 0 2 m og vender den brede side med indskrift mod N. Den står i vejrabat, ca. 1,5 m fra vejbanen, nær å. Indskriften er opmalet med rødt, ser ud til at være alcydmaling, lidt falmet nu. SE tegning af stenen i mappen. NB: jeg synes ikke malingen skæmmer stenen, spørgsmålet er: hvem der har malet og hvornår ? ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten nær anden (3623-33) ved å.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links