Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
362333
Sted- og lokalitetsnummer
040107-106
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. Sten af granit. Højden fra jordoverfladen er ca. 1,75 m, tværmål ved foden ca. 35 x 25 cm. Under en indhugget krone har stenen følgende inscription: F 5 S A W B 1 7 6 2 N 2 8 Stenen står et par meter øst for grøften, der danner vest- grænsen for Topshøj skov. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller på nogen måde beskadiges ved behugning, bemaling eller behand- ling med ætsende materialer.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVildtbanesten. Stenen måler ca. 1,75 x 0,35 x 0,25 m (skema: 1,8 x 0,4 x 0,3 m) med indskrift under indhugget krone: F5, SA, WB, 1762, N23 (ikke N28!) Indskriften vender mod NNØ og er placeret i ældre løvskov omtrent 3-4 m Ø for åbrinke (hvor der er stensatte sider). Indskriften er opmalet med rød maling, lidt falmet. Står ret lavt ved skovbryn i et tæt bevokset skovområde, der er vanskeligt tilgængeligt. Omtrent 150 m til skovvej og 275 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Vildtbanesten ved å, nær 3623-34
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVildtbaneafmærkning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links