Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390857
Sted- og lokalitetsnummer
200210-296
Anlæg
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 e.Kr. - 1799 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vildtbanesten. En ca. 2 m høj vildtbanesten, der foroven under en indhugget krone, bærer indskriften: C 7.

Undersøgelseshistorie

1964
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceNM 50.145/63. Sb. 20.02.10-296. En ca. 2 m høj vildtbanesten, der foroven under en indhugget krone, bærer indskriften C 7 Dette mindesmærke må således ikke fjernes, flyttes eller på nogen anden måde forstyrres. NATIONALMUSEETS Fredningsafdeling den 4.juli 1964 P. V. Glob
1964
Tinglysning - Nationalmuseet
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVildtbanepæl med kronet monogram C 7. Har været fjernet, men er genrejst på samme sted.
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Vildtbaneafmærkning

En vildtbane er et samlet jagtområde. Ved middelalderens begyndelse var jagtretten tilsyneladende knyttet til ejendomsretten til jorden, men fra dette tidspunkt blev jagten reguleret med et stadig stigende antal kongelige bestemmelser, bl.a. fredninger. I slutningen af 1700-tallet var jagten på land stort set forbeholdt konge og adel, men med Jagtloven af 1851 ophævedes disse privilegier, og jagtretten knyttedes atter til ejendomsretten. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links