Området omkring Villa Baldersbæk fortæller historien om københavnerplantagerne, deres ejere, de smukke landsteder anlagt i skønne naturområder og natursynet i begyndelsen af 1900-tallet. Baldersbæk er en af de største plantager i området.

I 1891 købte grosserer Holger Petersen den store hedegård Boldersbæk og påbegyndte opdyrkning og tilplantning af de store hedearealer. Når han var i Vestjylland, boede han de første mange år på den nærliggende københavnerplantage Høllund Søgård, som han var medejer af. Villaen Baldersbæk er opført i 1910. Villaen har udsigt ud over både engen omkring Holme Å og mosen langs Baldersbækken. Villaen blev tegnet af Valdemar og Bernhard Ingemann fra København, der var far og søn.

Haveanlægget blev udformet af datidens førende havearkitekt, Erik Erstad- Jørgensen, med opstemmede søer, stier, hytter, iskældre, statuer og springvand. Erstad-Jørgensen var elev af Edvard Glæsel, der stod bag Høllund Søgårds have. Med Erstad-Jørgensen fik det arkitektoniske haveanlæg en opblomstring. Et fremtrædende element var indkørslen med lange lærketræshække og nicher med birketræer. Her blev også originale sandstensfigurer fra Børsen i København placeret, som Holger Petersen fik i forbindelse med restaureringen af Børsen. Bag villaen anlagdes et symmetrisk haverum flankeret af pergola på begge sider og med parterrebede omgivet af lave buksbomhække. Dertil føjede sig et centralt placeret bassin med billedhugger Anders Bundgaards springvand fra 1910 af en harpespillende pige. Også Treherredsstenen fra 1913, der afbilder hedeopdyrkeren E. Dalgas, J.K. Sørensen, der var kromand i Hovborg, og skovrider J.C. Sørensen, er udformet af Bundgaard. Haven blev 2010‑14 restaureret ved landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Vejen Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder