På De Himmerlandske Heder kan man opleve resterne af det vidtstrakte hedelandskab, som engang dækkede store dele af Himmerland. Her ses blomstrende hedelyng, der hører til blandt områdets karakterplanter. Netop hedelyngen var af stor betydning for hedebønderne, da den bl.a. kunne bruges til dyrefoder, brændsel, koste, børster og sengefyld.

.

Vindblæs Hede og Oudrup Østerhede er en del af De Himmerlandske Heder. Mens de to heder ligger i Vesthimmerlands Kommune, ligger hederne øst for Bruså i Aalborg Kommune. Hederne er opstået på flyvesandsdækkede morænebakker, hvilket gør dem forskellige fra hederne i Vestjylland, som ligger på sletter af smeltevandssand og på bakkeøer af morænesand og ler.

Store dele af hederne domineres af revling, blåtop og bølget bunke, men der er stadig områder med bl.a. hedelyng, hedemelbærris, tyttebær, blåbær og guldblomme. På Vindblæs Hede er der desuden mindre områder med enekrat. Hvor plantelivet er forholdsvis artsfattigt, er dyrelivet til gengæld rigt. Hugorm, stålorm og markfirben trives, og både bynkefugl, rødrygget tornskade og natravn yngler i området. Hederne er dog især kendt for deres store bestande af sommerfugle. Til de 36 registrerede arter hører bl.a. dagsommerfuglene kommabredpande, violetrandet ildfugl, bølleblåfugl og markperlemorsommerfugl. Den sjældne hedepletvinge, som efter Strukturreformen i 2007 blev ansvarsart for Vesthimmerlands Kommune, er i dag forsvundet fra Vindblæs Hede, men kan stadig findes på Oudrup Østerhede.

De to heder er privatejede og indgår i fredningen af De Himmerlandske Heder fra 1941. I 2001 blev fredningen udvidet, så den i dag dækker 1.300 ha. Derudover indgår hederne i habitatområdet Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Vesthimmerlands Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links