Vinderslevholm set fra Hinge Sø med den hvidkalkede hovedbygning med kamtakkede gavle og en kraftig kampestenssokkel. Den lille bindingsværkslænge og den lange taktfaste hvidkalkede bygning med røde teglsten omkring den brolagte gårdsplads danner et helstøbt herregårdsmiljø.
.

I det midtjyske sølandskab mellem Viborg og Silkeborg ligger herregården Vinderslevholm på et lille næs i Hinge Sø. Af forsvarshensyn var der oprindelig en nu tørlagt grav foran gården, tværs over næsset. Indtil første halvdel af 1500-tallet lå gården inden for landsbyen Vinderslevs bygrænse.

Peder Eriksen Løvenbalk er den første kendte ejer. Han ejede Vinderslevholm fra midten af 1400-tallet. En senere ejer, Niels Skeel, flyttede herregården til dens nuværende position. Sporene fra Grevens Fejde 1534‑36, hvor flere herregårde blev plyndret og afbrændt, har utvivlsomt begrundet flytningen.

I 1579 kom Vinderslevholm til kronen og derved under Silkeborg Len frem til 1696. Den blev herefter handlet hyppigt indtil 1846, hvor Jens Pilgaard Bay blev ejer og i sine 20 år på gården gennemførte væsentlige driftsforbedringer og tiltrængte reparationer. Hans svigersøn købte herregården efter hans død, og den blev i familiens eje frem til 1920. Siden 2008 ejes Vinderslevholm af Dansk Erhvervsprojekt A/S. Gården har bl.a. dannet ramme om det populære tv-program Den store bagedyst i årene 2012-15.

Den omtrent 30 m lange hvidkalkede hovedbygning med sokkel i kampesten og kamtakkede gavle er fra midten af 1500-tallet, men står i dag stærkt præget af en restaurering i begyndelsen af 1900-tallet, hvor nationalromantiske strømninger var fremherskende. Avlsgården, der er fredet, består af to fritliggende længer fra ca. 1750, hvoraf den ene er i bindingsværk.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Silkeborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder