Cirka 1 km opstrøms ad Gudenå fra Voer Kloster lå fra ca. år 1200 Vissing Kloster, som var beboet af nonner af benediktinerordenen. Det omtales første gang i 1240’erne og led den usædvanlige skæbne at blive nedlagt omkring midten af 1400-tallet.

Klosteret lå smukt og afsides på et lille plateau i Gudenådalen med udsigt til den skovklædte og stærkt kuperede bakkeknude Højlund. Om selve klosteranlægget vides meget lidt. Nationalmuseet lavede udgravninger på tomten i 1915. Her fandt man en grundmuret bygning i teglsten lagt i munkeskifte samt et par murede begravelser, som tyder på, at den fundne bygning kunne være kirken i klosteranlægget.

Videre læsning

Læs mere om Klostre i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre