Ingeborg Skeel lod udføre gravkapellet til Voer Kirke med det ca. 7,5 m høje epitafium. Epitafiet, som her bringes i udsnit, viser ægteparret Otte Banner og Ingeborg Skeel. Mindesværket er antagelig udført af Philip Brandin og Herman »Stenhugger« Gertsen.

.

Voer Kirke er en romansk kirke. Den er dog blevet ombygget mange gange, så kun skibet er tilbage fra den oprindelige kirke.

I det Banner-Skeelske gravkapel ses et monumentalt, arkitektonisk opbygget renæssancegravmæle over Otte Banner og Ingeborg Skeel med frifigurer af de gravlagte.

Umiddelbart uden for kapellet på kirkes sydside findes Erik Scavenius’ gravmæle og en mindeplade for Ejnar Oberbech-Clausen.

Det Banner-Skeelske gravkapel

På sydsiden af kirken fik Ingeborg Skeel bygget et gravkapel i anden halvdel af 1580’erne. Her blev hun begravet ved sin mands side. Hun lod udføre et prægtigt epitafium, hvor ægteparret er fremstillet knælende ved en bedepult under Kristus på korset. Gravmælet, der er bestilt af Skeel efter ægtefællens død, er antagelig udført af Philip Brandin og Herman »Stenhugger« Gertsen. Ægteparrets kister er i dag nedsat på kirkegården.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker