Ved Gudenås indløb i den vestlige ende af Mossø lå i middelalderen Voer Kloster, et munkekloster af benediktinerordenen, hvis latiniserede navn var en omskrivning af det lokale stednavn Voer (Wore) til Oratorium (stedet, man beder). Klosterets stiftelsesår kendes ikke, men det eksisterede allerede i 1172, og nærheden til benediktinernonneklosteret i Vissing, ca. 1 km mod vest, kunne antyde, at klosteret oprindelig var et dobbeltkloster. Det lå på et lille, naturligt plateau på kanten af engene, som mod nord gennemstrømmes af Tvungen Å, en gravet kanal, der leverede vand til klosterets mølle, mens hovedparten af Gudenås vandmængde tidligere løb igennem Dødeå.

Man har en meget begrænset viden om selve klosteranlægget. Terrænformerne levner plads til en klosterfirkant på omkring 60 × 60 m, hvor kirken formentlig har dannet sydfløj ud mod den eneste adgangsvej.

Klosterets ladegård lå ved sognekirken i Voer og betød, at denne landsby med tiden fik navnet Voerladegård (i den nuværende Skanderborg Kommune).

Videre læsning

Læs mere om Klostre i Horsens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Klostre