Kvæg græsser på Vokslev Hedes overdrev. Græsningen er med til at holde overdrevene fri for trævækst, så bakkedraget forbliver lysåbent, og udsigten mod Nibe og Limfjorden bevares.
.
Den iøjnefaldende guldblomme er en gammel lægeurt, hvis anvendelsesmuligheder nærmest ikke kendte nogen grænser. I Flora Danica fra 1648 fortæller Simon Paulli, at bønderne anså guldblomme for at være bedre end guld, når det kom til at bortjage alskens sygdom og ondskab: fra hårtab og forstoppelse til barnløshed og sindssyge. I dag er guldblomme stadig talrig flere steder i Jylland, men ret sjælden i resten af landet.
.

Sydøst for Nibe afsluttes den høje del af Himmerland af Vokslev Hede med det over 100 m høje bakkedrag, der krones af gravhøjene Frendrup Nihøje og Stærhøje. Området er et gammelt kulturlandskab, og på bakketoppene findes adskillige bronzealderhøje. I ældre jernalder lå der også flere landsbyer her, og deres marker, som blev indhegnet af lave jordvolde, træder stadig frem i terrænet.

I denne del af Himmerland er der ikke meget tilbage af det tidligere vidstrakte hede- og overdrevslandskab. Selv om flere små tilplantninger slører landskabsbilledet, kan man i Vokslev Hede stadig finde lysåbne heder og overdrev med et rigt planteliv. Ud over sjældent sete bregner som kambregne og butfinnet mangeløv er Vokslev Hede også voksested for planter som lav skorsonér, guldblomme, alm. mælkeurt og skovgøgelilje. I de fugtige dele af området kan man desuden finde bl.a. kærranunkel, engviol og leverurt. Vokslev Hede har også et mangfoldigt insektliv, som bl.a. omfatter mange dagsommerfugle.

Af hensyn til områdets kulturhistorie, arkæologi og biologi blev en del af Vokslev Hede fredet i 1960. Fredningen blev udvidet i 1985, så det fredede område i dag omfatter 45 ha.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links