I bunden af Varnæs Vig ligger voldstedet Vold. Det består af en rund banke med en diameter på 85 m, der på alle sider er omgivet af en op til 11 m bred delvis vandfyldt voldgrav. På voldstedets nordlige del ligger den nuværende gårds bygninger. Der kendes intet til voldstedets historie, men muligvis skal det knyttes til den bebyggelse ved navn Varnæs, der nævnes i Kong Valdemars Jordebog fra 1231 med en afgift, arnegæld, der ellers kun betales af indbyggere i købstæder.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Aabenraa Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder