.
I flere århundrede hørte den fredede barokke herregård Nybølgård under Gram Slot, men blev solgt fra og er i dag privat eje. Bygningerne er opført omtrent samtidig med Gram, men fremstår i dag med hvidkalkede mure og halv afvamlet stråtag. Yderst tv. ses den ottekantede hestegang i bindingsværk, der blev brugt til tærskning af korn.
.
Ved bredden af Ejsbøl Sø nordvest for Haderslev ligger det store voldsted til middelalderens Ejsbøl. Tårnbanken er godt 35 m i diameter og rejser sig 7 m over søens overflade. Borgen kendes fra 1355 og tilhørte fra 1390 adelsslægterne fra Rønnow og von der Wisch. Ejsbøl blev solgt til kronen ca. år 1500.
.

Der er kendskab til 26 middelalderlige voldsteder i kommunen, hvoraf mindst 14 endnu er tydelige i terrænet, mens syv er helt forsvundet eller kun kendes fra skriftlige kilder. De fleste var antagelig private borge og befæstede gårde fra den urolige tid mellem 1286 og år 1400, og som sandsynligvis kun fungerede i kort tid. Gram, Tovskov, Revsø, Tørning og Ejsbøl var dog fortsat i brug frem til 1500-tallet.

Især herregårdene Gram og Revsø afspejler en historie præget af tilknytningen til kongemagten og områdets hertuger. Nybølgård fik først herregårdsstatus i slutningen af 1500-tallet og har i øvrigt en historie, der er forbundet med den nærliggende Gram. Både Grams og Nybølgårds hovedbygninger har fået deres barokke præg af ejeren Anna Sophie Schack i midten af 1700-tallet, mens Revsøs nuværende hovedbygning er opført omkring år 1800.

Middelalder

Den ældste borg i kommunen er uden tvivl Haderslevhus, antagelig opført i 1260’erne af den slesvigske hertug Erik Abelsen i forbindelse med dennes stridigheder med kong Erik Klipping.

I årtierne omkring år 1300 blev der opført en kongelig fogedborg i Tørning, som dog først omtales i 1331, hvor den tilhørte grev Gerhard (grev Gert, den kullede greve). I 1597 brændte borgen og blev ikke genopført.

Der har i højmiddelalderen været en talrig herremandsstand knyttet til det frugtbare område øst for israndslinjen, hvor langt de fleste voldsteder er lokaliseret. Disse forsvandt under 1300-tallets mange kriser, og deres gods blev overtaget af enkelte store adelige slægter som Limbek og Ahlefeldt på Tørning, Emmiksen på Revsø, Reventlow på Gram og Rønnow og von der Wisch på Ejsbøl.

Gram var det eneste adelsgods i kommunen, der overlevede kongernes systematiske opkøb af alt adelsgods i slutningen af 1500-tallet.

I kommunen findes endvidere voldstederne Ejsbøl lige nord for Haderslev og Tovskov og Revsø ved Sommersted, der har været tilknyttet kendte sønderjyske adelsslægter. Flere markante voldsteder inden for kommunen kan ikke umiddelbart knyttes til bestemte ejere. Det drejer sig om voldstedet Lykkesholm i engene sydvest for Gram, Krejsel i Krejsel Skov nordøst for Moltrup, Kingsgård syd for Kelstrup samt Borgvold nord for Skrydstrup. Alle består i princippet af en større ladegårdsbanke og en mindre tårnbanke omgivet af voldgrave, men med højst forskelligt udseende alt efter de geografiske betingelser ved hver enkelt borg.

Barok

Både Gram Slot og Nybølgård er barokke anlæg, der har overlevet frem til i dag. På trods af meget forskelligt ydre er de begge barokanlæg med gennemgående trekantfronton som et bærende arkitektonisk element.

Klassicismen

Revsø er en ydmyg herregård i en klassicistisk arkitektur fra omkring år 1800 med et klart hvidt udtryk og en lille markering af symmetrien ved trekantfrontonen over indgangen til det trelængede anlæg.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder