.
Hurtigt efter at Lundsgård brændte i 1763, opførtes den nuværende imponerende hvidkalkede bygning. Bygningen er et udtryk for den sene barok med elementer, der peger frem mod klassicismen. Hovedindgangen prydes af et overstykke med prydvaser i relief med det juelske våbenskjold efter bygherren Jens Juel. Godset omfatter i dag skovbrug, økologisk landbrug og kulturhus. I den tidligere inspektørbolig er der indrettet badehotel.
.

I Kerteminde Kommune er der kendskab til 17 middelalderlige voldsteder, hvoraf 15 har efterladt sig synlige spor i landskabet. Knap halvdelen af kommunens bevarede voldsteder udgøres af herregårdspladser fra perioden, de fleste med endnu stående herregårdsbygninger.

Herregårdene ligger tæt i kommunen. Syd for Kerteminde findes hele tre renæssanceherregårde, nemlig Ulriksholm, Rønninge Søgård og Skovsbo, hvoraf de to sidste, der begge fik tilføjet en ny fløj i 1800-tallet, dog også er præget af historicismens stiltræk. Sydøst for Kerteminde ligger Lundsgård, der med sin hovedbygning fra årene 1765‑67 er repræsentant for den sene barok. På Hindsholm ligger Scheelenborg og Hverringe, begge fra klassicismen. Her findes også Brockdorff, der tidligere hørte under Scheelenborg, samt Broløkke, der fortsat hører under Hverringe. Sydvest for Kerteminde ligger Østergård, et bindingsværksanlæg fra 1731, samt Selleberg, hvis stråtækte hovedbygning af bindingsværk oprindelig var en sidefløj i en nu nedrevet hovedbygning.

Middelalder

I Langeskov Skov ligger voldstedet Tvevad. Anlægget består af en ca. 2 m høj hovedbanke, der måler ca. 30 x 28 m, og vest og nordvest herfor to mindre banker.

I Lundsgård Storskov syd for Kerteminde findes voldstedet Jomfruhøj, der består af to små banker, hvoraf den ene er rund, ca. 6 m høj og 10 m i diameter, mens den anden, en lavere oval banke, måler ca. 10 x 5 m.

Klassicisme

Af de 12 herregårde i kommunen er kun tre klassicistiske. Herregårdene spænder fra den beskedne Brockdorff til Hverringe og Lundsgård. De to sidstnævnte, der er fredede, har begge imponerende hvidkalkede hovedbygninger med mansardtag og midtrisalit med trekantfrontispice.

Hverringes helstøbte trefløjede og hvidpudsede anlæg med mansardtag i røde tegl ligger på halvøen Hindsholm på et voldsted fra 1500-tallet. Den klassicistiske og nu fredede hovedbygning blev opført i 1790. Den nuværende ejer Niels Juel Reventlow driver landbrug, skovdrift, jagt- og boligudlejning, bl.a. på Romsø i Storebælt, samt Hverringe Camping og Centrum for Restaurering.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kerteminde Kommune

Læs mere om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder