.

Kolding Kommunes sydlige del, der indtil 1864 lå i Hertugdømmerne, er rig på middelalderlige voldsteder, hvorimod der kun kendes to anlæg i den del af kommunen, der lå i kongeriget. Syd for Kongeå findes 19 voldsteder, hvoraf 17 endnu kan genfindes i terrænet. Den store forskel i antallet af voldsteder nord og syd for Kongeå og Kolding Fjord afspejler den dominerende position, den danske konge med udgangspunkt i Koldinghus udøvede i borgens nærområde.

De mange forsvundne voldsteder og ruiner vidner om områdets tidligere storhed. Ud over kongeborgen Koldinghus er kun herregården Fovslet tilbage i dag. Med en historie tilbage til 1500-tallet fremstår hovedbygningen fra år 1800, der blev ombygget i 1861, som en historicistisk gendigtning af fortiden.

Middelalder

Den ældste borg i kommunen er uden tvivl Koldinghus, opført i 1260’erne af den danske konge Erik Klipping i forbindelse med dennes stridigheder med den slesvigske hertug Erik Abelsen. Der ligger dog i den sydlige del af Sønder Stenderup Sogn, helt ud mod Lillebælt, et stort voldsted, Husvold, der kan være ældre.

Den herremandsslægt, der særligt knyttes til Nørre Tyrstrup Herred, er slægten Lindenov. Dens hovedbesiddelse var Fovslet, hvis ældste placering er et voldsted beliggende i den sydlige udkant af Fovslet Skov. Slægtens anden gård i herredet var Gamle Drenderup. Denne gårds ældste udgave er sandsynligvis det noget ødelagte voldsted Gammel Hovgård, der ligger i engen vest for Ødis.

I Sønder Stenderup Sogn ligger det store, men nu noget nedpløjede voldsted Skinkelsborg. Nær Brænore sydøst for Ødis ligger det meget ødelagte voldsted Mosbjerghøj.

Flere markante voldsteder inden for kommunen kan ikke umiddelbart knyttes til bestemte ejere. Det drejer sig om Voldbæk og Voldskoven ved Aller, Tyrstrup Præstegårdshave, det store voldsted Ebbesholm syd for Frørup samt voldstederne Herredshøj i Stepping Sogn og Stangborg Voldsted i Frørup Sogn.

Renæssance

Der er ikke bevaret egentlige herregårdsanlæg fra renæssancen i kommunen. Men enkelte herregårdsbanker viser, at de har eksisteret, frem til al adel blev købt ud af området syd for Kolding Fjord i 1500-tallets anden del.

Historicisme

Helt frem til 1957 fremstod herregården Fovslet med kamtakkede gavle, der stammede fra ombygningen i 1861. Bygningen blev opført i ca. år 1800 i en klassicistisk stil, men fik under indflydelse af historicismen de renæssanceinspirerede gavle, som senere er blevet fjernet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Kolding Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder