Herregården Aastrup, også kendt som Aastrup Kloster, blev købt i 1842 af Frederik Vilhelm Dannemand, uægte søn af kong Frederik 6. Han indstiftede et »kloster« for uformuende frøkener og enker af hans egen slægt. Det fik det officielle navn Det grevelige Dannemandske Stift og fungerede i perioden 1928-88. Den rødkalkede hovedbygning bærer med sine kamtakkede kviste fortsat præg fra renæssancen.
.
.

Der er kendskab til fem middelalderlige voldsteder i området: Nebbe, Gl. Lindholm, Egholm, Skullerupholm og Sonnerupgård samt den yngre herregård Aastrup, som måske har haft en middelalderlig forgænger. Ingen bygningsdele er dog synlige i dag. Arkæologiske undersøgelser er senest og mest omfattende foretaget på Egholm 1960‑61, mens andre undersøgelser er foretaget på Nebbe og Gl. Lindholm. De øvrige kendes kun fra de skriftlige kilder.

Allerede i middelalderen optrådte herregårdene Egholm og Ryegård i kilderne som adeligt gods. I dag er Ryegårds hovedbygning nedrevet, mens der på Egholms middelalderlige voldsted står en hovedbygning fra 1841. Ledreborg ved Lejre er et prægtigt eksempel på barokkens herregårdsarkitektur, ligesom også Lindholm er fra perioden. Krabbesholm, Skullerupholm, Sonnerupgård, Trudsholm og Kornerupgård har alle ældre rødder, men kan i dag fremvise hovedbygninger fra 1800-tallet.

Middelalder

Alle voldstederne i kommunen er beliggende ved åer, søer eller vådområder, hvor der har kunnet drages nytte af naturgivne forhold i beskyttelsen af anlægget. Det mest markante eksempel er det store Nebbe Voldsted, der blev anlagt på spidsen af en smal landtange mellem Roskilde Fjord og Store Kattinge Sø, hvor passage mellem fjord og sø kunne kontrolleres.

Klassicisme

Af kommunens ni herregårde har to klassicistiske træk: Egholm og Kornerupgård. Egholm har stadig elementer fra middelalderen, mens Aastrup har dele fra renæssancen foruden det overvejende historicistiske ydre. Kornerupgård derimod er rent klassicistisk. Egholm og Aastrup er fredede.

Mange tidsaldre bidrager til det stemningsfulde herregårdsmiljø omkring Egholm. På et rundt middelalderligt voldsted, omgivet af et parkanlæg med »jagtstjerne« udlagt i 1960’erne, ligger en enkel, senklassicistisk hovedbygning opført i 1841.

Siden 1988 har Egholm været i direktør Ole Falcks eje, og i dag drives landbrug og bygningsudlejning til bolig og erhverv. På Egholms areal er også et privat museum, der udstiller Falcks store samling af våben og militært udstyr.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lejre Kommune

Læs videre

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder