.

På kysten ud til Smålandsfarvandet på Nordlolland lå i middelalderen det store borganlæg Ravnsborg, hvis rester stadig kan ses i landskabet. I middelalderen lå borgen ikke på kysten, men omkranset af vand på en lille ø, som kun kunne nås via en ca. 200 m lang bro. Resterne på voldstedet vidner om en imponerende borg, omkranset af en høj ringmur af tegl og med både voldgrave og jordvolde som beskyttelse. Borgen er formodentlig opført af en holstensk greve og derefter erobret af kong Valdemar Atterdag.

.

Lolland er kendt for sin frodige landbrugsjord, der gennem århundreder har givet øens beboere gode muligheder for opdyrkning af landet. Det gav selvsagt også gode muligheder for godsdrift, og Lolland har derfor gennem tiden været præget af herregårdenes tilstedeværelse, der endnu i dag tæller intet mindre end 32 styk, og som i tidens løb har været med til at forme kulturlandskabet. Det gælder herregårdenes imponerende bygningsværker og parkanlæg, men også det omkringliggende landskab, hvor herregårdene, der længe fungerede som ramme om mange menneskers sociale og økonomiske tilværelse, lige ledes påvirkede struktureringen af landbrugsland, bebyggelse og infrastruktur.

I Lolland Kommune er der kendskab til omkring 30 voldsteder fra middelalderen, mange med synlige spor i landskabet i dag. På enkelte er der bevaret ruiner fra de befæstede anlæg, der har været opført af middelalderens konger og herremænd.

De 32 herregårde ligger tæt i kommunen, og flere kan spores tilbage til 1300‑tallet. Med Rudbjerggårds hovedbygning som en væsentlig undtagelse er der dog ikke levnet mange spor efter middelalderens og renæssancens herregårdsbyggerier. Barokken er repræsenteret ved Kristianssæde, der efter en brand i 1979 blev ført tilbage til sin oprindelige ydre skikkelse fra 1690’erne. Også Bådesgård, Frederiksdal, Ålstrup og Højbygård fremstår overvejende som eksempler på barokkens arkitektur. Pederstrup er et gennemført klassicistisk hovedværk i dansk herregårdsarkitektur. Asserstrup og Kærstrup repræsenterer samme periode, mens der af eksempler på historicistisk arkitektur kan nævnes Halstedkloster, Lungholm, Nakskov Ladegård, Gammelgård, Gottesgabe, Øllingesøgård, Sædingegård, Søholt, Søllestedgård, Knuthenlund og Knuthenborg.

Barok

Kommunens fire herregårde fra barokken, Bådesgård, Frederiksdal, Ålstrup og Højbygård, viser, hvor varieret tidens herregårdsbyggeri var: fra Frederiksdal og Højbygårds toetagers bygning til Bådesgårds trelængede symmetriske anlæg og Ålstrups næsten ydmyge hvidkalkede hovedbygning med rødt tegltag i en etage.

Historicisme

11 herregårde i Lolland Kommune er historicistiske. Herregårde som Halstedkloster, Lungholm, Nakskov Ladegård, Gammelgård, Gottes gabe, Øllingesøgård, Sædingegård, Søholt, Søllestedgård, Knuthenlund og Knuthenborg har ofte en meget længere historie, men ombygningerne viser dels, at bygningerne trængte til fornyelse, dels at der var økonomi til at gennemføre det.

Knuthenborgs nuværende historicistiske hovedbygning blev oprindelig opført som et enkesæde 1865‑66 og udvidet i 1885. Facaden i røde teglsten domineres af mange gennemgående kviste og skorstene og mod sydøst et rundt tårn med kobberspir. Knuthenborg har siden 1681 tilhørt slægten Knuth.
.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Lolland Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder