Omgivet af et ældre voldanlæg og en bro ligger den fredede herregård Gyldensteen. Hovedbygningen i renæssancestil er fra 1640 og opført i teglsten på granitkvadre. De senere ombygninger har helt op til i dag været relativt tro mod den oprindelige stil. Haven omkring var oprindelig i barok, men er i dag landskabelig med kastanje- og lindealléer.
.
.

I Nordfyns Kommune er der kendskab til 15 middelalderlige voldsteder, hvoraf flere er fredede, mens andre er bevaret som rester i nuværende herregårde. De ældste anlæg menes anlagt som regulære borge i den urolige tid ca. 1286‑1396, mens ti af anlæggene må karakteriseres som senmiddelalderlige herregårdspladser, anlagt i tiden efter ca. år 1400.

Af de 17 herregårde i Nordfyns Kommune har langt hovedparten i en længere periode hørt under et af enevældens såkaldte majorater, altså grevskaber, baronier og stamhuse. Majorater var særlige godssamlinger, som under enevælden tildeltes en række privilegier såsom fordelagtige arveregler. Mange af kommunens herregårde hørte således under grevskabet Gyldensteen. Det gjaldt herregården af samme navn samt Oregård, Uggerslevgård, Sandagergård, Jerstrup og Harritslevgård, hvoraf jord eller bygninger fra de tre sidste fortsat tilhører Gyldensteen. Kommunens andet grevskab var Roepstorff, der bestod af herregårdene Egebjerggård og Kørup. Nislevgård, Dallund Slot, Hofmansgave, Langesø og Østrupgård hørte alle under hvert deres stamhus. Kun Elvedgård, Margård, Rugård og Ørritslevgård hørte ikke under et af de mange fynske majorater.

Middelalder

I Himmelstrup Skov godt 2 km syd for Morud ligger voldstedet efter det middelalderlige Himmelstruphus. Der vides ikke noget om stedets tidlige historie, men Himmelstruphus har nok været ejet af en lokal herremand. Omtrent 4 km vest for Morud ligger herregården Rugård. Herregårdspladsen er på tre sider omgivet af mølledam og voldgrav, der får sit vand fra Stavidså. Herregården Kørup er beliggende på en velbevaret senmiddelalderlig herregårdsplads omgivet af 8‑20 m brede vandfyldte grave.

Ved Søndersø ligger Dallund Slot, der er kendt fra skriftlige kilder fra begyndelsen af 1400-tallet. Under det hvidkalkede ydre gemmer sig et senmiddelalderligt murværk.

Renæssance

Både Kørup, Dallund Slot, Sandagergård, Harritslevgård og Gyldensteen har trods ombygninger stadig synlige elementer fra renæssancen. I renæssancen, hvor de ofte var placeret på voldsteder, som var forsvarsanlæg, var bygningerne stadig befæstede huse, men de blev symmetriske og med overskuelighed i arkitekturen med svungne gavle, som senere i historicistisk opfattelse af perioden blev til kamtakkede gavle.

Gyldensteen kendes fra omkring år 1400 under navnet Enggård, hvilket afspejler nærheden til Nordfyns strandenge. Det var ejeren Gregers Krabbe, der i årene 1636‑40 opførte den nuværende hovedbygning i den sene renæssances byggestil. I 2018 blev Gyldensteens hovedbygning sat til salg, men efterkommeren Frants Bernstorff-Gyldensteen ejer og driver fortsat godset.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Nordfyns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder