Da Næsholms ukendte bygherre i tiden omkring 1278 anlagde borgen, valgte man at isolere borganlægget ved at etablere den kunstige Nygård Sø udenom. Med mere end 80 m til nærmeste søbred gjorde den strategisk gode beliggenhed borgen særdeles svær at indtage. I 1340’erne blev den dog afbrændt, muligvis i forbindelse med, at kong Valdemar Atterdag indtog den. I hhv. 1990 og 2014 er Nygård Sø blevet reetableret, og borgen gjort tilgængelig via en pælebro.
.
Fortiden fra middelalder, renæssance og barok og senest de historicistiske tilføjelser kan stadig ses i herregården Dragsholm. Det samlende indtryk er fra barokkens ombygning med den hvidkalkede facade og det enkle udtryk. Dragsholm er en sammenblanding af typerne højborg og vandborg, da voldstedet både havde stejle gravskråninger og en voldgrav. Voldgraven og parken, der er i både engelsk stil og barok, blev restaureret 2008-09.
.

Odsherred Kommune er særdeles rig på borge og voldsteder. Her findes nogle af de største, ældste og mest kendte borganlæg, heriblandt Borren, Dragsholm og Næsholm. For de fleste er historie og ejerforhold dog ofte ringe kendt. Der er derimod kun få herregårde i Odsherred Kommune. Dragsholm ved Nekselø Bugt er en perle blandt de danske herregårde med rod i middelalderens fæstningsværker. Dragsholms ejer fra 1664, Henrik Müller, opførte det første Annebjerg til sin datter, syd for Nykøbing S. I dag huser Annebjergs forvalterbygning fra 1778 Odsherreds Museum, der er en del af Museum Vestsjælland. Ellingegård ved Højby hørte i lange perioder under enten Dragsholm eller Annebjerg. Hovedbygningen er opført i 1740.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Odsherred Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder