.
Med herregården Giesegård tronende i baggrunden ses hele anlægget med avlsbygninger og alléen, der fører op til hovedbygningen fra 1750‑51. Efter flere ombygninger fremstår bygningen i dag i arkitekt Gotfred Tvedes historicistiske nyklassicistiske udtryk fra 1904 med hvide kalkede mure og sort glaseret tegl.
.

I Ringsted Kommune ligger det højmiddelalderlige Skjoldenæsholm Voldsted samt fem mere anonyme, udaterede anlæg, bl.a. Humleoregård Voldsted, Nygård Voldsted og Ridebanen.

Der er otte herregårde i kommunen. Ældst er Skjoldenæsholm, der blev opført i klassicistisk stil i 1766 og i dag ejes af ottende generation af familien Bruun de Neergaard og drives som hotel og konferencecenter. Giesegård blev opført som et barokanlæg 1750‑51, men herregårdens nuværende udseende stammer fra en historicistisk ombygning i 1904. Eskilstrup, Ottestrup, Rosengård, Sørup, Allindemaglegård og Kærup er opført i løbet af 1800-tallet.

Middelalder

Skjoldenæsholm Voldsted er anlagt for enden af en smal tange i Valsølille Sø. Voldstedet måler ca. 150 x 200 m og består af to borgbanker omgivet og adskilt af 8 m høje voldgrave, der igen omgives af en delvis bevaret ringvold.

På den mindre halvø i Haraldsted Sø ligger Nygård Voldsted, omgivet af spor fra 25‑30 m brede voldgrave. Umiddelbart øst for Nygård Voldsted ligger en ca. 125 m lang halvkredsformet jordvold, kaldet Ridebanen, som på sine bredeste steder er ca. 10 m bred og 3 m høj.

I Humleore Skov findes voldstedet Humleoregård på en 22 ha stor banke, befæstet af et vandløb, en voldgrav og en forsvarsvold. På det smalle strøg mellem Gørlev Sø og Tivolisøen (Haraldsted Lillesø) ligger Jarleborg Voldsted, der havde en strategisk position i forhold til den nordgående trafik.

Historicisme

De fire rent historicistiske herregårde i Ringsted Kommune er opført med arkitektoniske lån fra tidligere tider. Allindemaglegård og Kærup har henter inspiration fra klassicismen, mens Eskilstrup og Rosengård trækker på både barok og klassicistiske elementer, begge i blankmur. Giesegård bygger videre på tidligere baroktræk.

Lange alléer fører fra flere sider mod Giesegård øst for Ringsted, der ligger omgivet af marker og skov. Den hvidt strålende hovedbygning med de svungne gavle og de kobbertækkede tårne, opført 1750-51, kan ses fra landevejen. Giesegård ejes fortsat af Anna Sophie Schacks efterkommere og drives i dag af Michael Brockenhuus-Schack.

Gemt bag træerne på den lille tange i Valsølille Sø syd for det nuværende Skjoldenæsholm ligger det middelalderlige Skjoldenæsholm Voldsted. Skjoldenæsholm, på det tidspunkt Skjoldenæs, var et selvstændigt kongeligt len indtil 1567, hvor det blev lagt under Roskildegård. Borgen blev nedlagt efter ordre af Frederik 2., og stenene brugt til opførelsen af Frederiksborg Slot.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Ringsted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder