.
Herregården Vibygård blev opført i 1857 efter nedrivningen af en tidligere bygning fra midten af 1600-tallet. Den hvidkalkede hovedbygning er opført i italiensk villastil med en lav frontispice som centrum og omgivet af avlsbygninger og en stor landskabelig have.
.

Der er kendskab til tre middelalderlige voldsteder i kommunens område: Haraldsborg, Bistrup og Boserup Skov, som alle er beliggende ved Roskilde nær kysten i bunden af Roskilde Fjord. Voldstederne er placeret, så det oprindelige terræn kunne udnyttes til beskyttelse af anlæggene. For den sydlige og østlige del af området, der er en del af den såkaldte Hedeboegn, kan fraværet af voldsteder måske skyldes specielle ejerforhold i middelalderen, idet enkelte jordbesiddere som Hvideslægten og Roskilde bispestol ejede meget jord i området.

I Roskilde ligger Roskilde Kloster på det middelalderlige Sortebrødre Klosters plads. I midten af 1500-tallet blev en privatejet herregård opført, og i 1699 stiftedes Roskilde adelige Jomfrukloster. Hvor Psykiatrisk Center Sct. Hans ligger i dag, lå i middelalderen borgen Bistrup. I den sydlige del af kommunen ligger Risbyholm med sin oprindelige hovedbygning fra 1720’erne og Vibygård med en hovedbygning i italiensk villastil fra 1857.

Middelalderen

Haraldsborg, der lå lidt uden for Roskilde ved østsiden af fjorden, er en af landets ældst kendte middelalderborge. Ifølge Saxo blev borgen opført af Harald Kesja i ca. 1130 og belejret af kong Erik Emune 1133‑34. Den rige Haraldsborgskat, fundet på stedet i 1800-tallet, menes nedlagt i denne periode. Borgen mistede formentlig hurtigt militær betydning, og i 1400-tallet lå her en kongelig lensgård, indtil den brændte under Grevens Fejde 1534‑36. Der er ikke foretaget egentlige arkæologiske undersøgelser, og stedet er i dag et villakvarter.

Borgen Bistrup nævnes første gang i 1277, men er formentlig ældre. Borgen tilhørte Roskildebisperne og har navn efter en nu forsvundet landsby af samme navn vest for borgbanken, hvor rester af en landsbykirke er fundet i forbindelse med byggeri i 1800-tallet. Borgen blev formodentlig nedrevet i 1400-tallet, hvorefter en hovedgård kaldet Bistrupgård lå på borgbanken. På nord- og vestsiden af banken lå voldgrave, mens de øvrige sider lå ud til et tidligere vådområde. En 64 m lang mur langs sydsiden blev udgravet i 1919, og rester af en senmiddelalderlig stenbygning er fundet ved en mindre udgravning langs vestsiden i 1987.

I Boserup Skov omtrent midt mellem Nebbe og Bistrup Voldsted findes resterne af et formentlig middelalderligt mindre voldsted kaldet Boseborg. Stedet er ikke undersøgt arkæologisk.

Barok

Roskilde Kloster går tilbage til renæssancen omkring 1550, men har også tydelige træk fra ombygninger præget af barokken omkring 1670 samt af senere historicistiske tilføjelser fra omkring år 1900. Selv om Risbyholm er barok, er det ombygningen i nyere tid omkring 1930, der præger bygningens arkitektoniske udtryk.

11 km syd for Roskilde ligger Risbyholm. Bag den hvide avlsgård fra 1930’erne gemmer sig en hovedbygning opført i begyndelsen af 1720’erne, kort efter at herregården blev etableret. I 1968 kom Risbyholm i familien Clausens eje og drives i dag af Claus og Christian Madsen Clausen.

Historicisme

Af de to historicistiske herregårde i Roskilde Kommune er Bistrupgård nedrevet, og i perioden 1854‑59 opførtes et nyt kurhus til det nye psykiatriske hospitel efter plan af Gottlieb Bindesbøll. De nyere bygninger huser i dag Psykiatrisk Center Sct. Hans. Vibygård fremstår med en historicistisk stil, der usædvanligt har hentet sine forbilleder i italienske villaer.

Vibygård ligger ved den nordlige udkant af stationsbyen Viby. Hovedbygningen i to etager indgår smukt som en del af kulturmiljøet, der strækker sig bag bygningen, mens der mod landevejen findes en samling ældre og nyere bygninger, herunder avlsgården, der blev nyopført efter en brand i 1936.

Ejerskabet af hovedbygning og landbrug er i dag skilt ad. Familiecentret Vibygård, som tilbyder terapeutiske forløb, har til huse i en sidebygning til hovedfløjen. Avlsgård og jord blev i 2019 solgt til ejendomsinvestoren Jens Erik Udsen.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Roskilde Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder