.
Korsør Fæstning ligger på et tidligere middelalderligt borganlæg. På de fredede volde og bastioner er bevaret Fæstningstårnet, der oprindelig er fra middelalderen og i dag er museum. Magasinbygningen i to stokværk er fra ca. år 1600 og benyttes nu som repræsentations- og udstillingslokaler, mens første sal rummer Korsør By og Overfartsmuseum. Kommandantboligen i bindingsværk huser Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn.
.
Den fredede herregård Borreby er en af fem herreborge i landet, der er omgivet af voldgrave og stærkt befæstet. Det nuværende anlæg er dateret til 1556, og trods flere senere restaureringer har det beholdt sit oprindelige renæssanceudtryk som forsvarsanlæg med røde munkesten i blankmur og tårne.
.

Slagelse Kommune er rig på borge og voldsteder. Mest kendt er de kongelige borge, som i 1100-tallet blev anlagt som en del af rigsforsvaret. Herudover findes også en række private voldsteder, der i mange tilfælde menes anlagt i de urolige år ca. 1286‑1396.

Slagelse Kommune byder på mange herregårde. Mod syd ligger Borreby og Holsteinborg, der begge er blandt landets markante herregårde fra 1500- og 1600-tallets renæssance. Snedinge, der hører under Holsteinborg, har en avlsgård fra samme periode.

En betydelig del af kommunens 18 herregårde er fra klassicismen. Falkensteen er fra 1774 og Store Frederikslund fra 1780’erne, mens Espe og Bonderup begge er eksempler på den sene klassicisme. Tårnborg ved Korsør, der oprindelig var ladegård under det middelalderlige Tårnborg og siden Korsør Slot, blev oprettet som herregård i 1669 og fik sin klassicistiske hovedbygning i 1803. Tårnholm er opført i samme stil og blev oprettet ved frasalget af Antvorskov Rytterdistrikt i 1774. Også Idagård og Charlottendal i udkanten af Slagelse blev oprettet på ryttergodsets tidligere jorder.

Kommunens øvrige herregårde er opført senere og i mange tilfælde præget af den historicistiske stil. Mest markant er Basnæs, der i perioden 1842‑46 blev nyopført på fundamenterne af det ældre renæssanceanlæg. Lyngbygård og Gerdrup ligger nord for Skælskør, hvor sidstnævnte blev opført med inspiration fra engelske herregårde, mens Gyldenholm var påvirket af norditaliensk arkitektur. Øvrige herregårde er Valbygård, Brorupgård og Nordruplund.

Middelalder

Kong Valdemar den Store og Hvideslægten lod en række borge anlægge for at beskytte landets byer og kyster efter årtier med borgerkrig og sørøveri af vendiske stammer fra det nuværende østlige tyskland og Polen. Cirka 1160‑70 lod Valdemar den Store Tårnborg ved Korsør Nor og en borg på Sprogø opføre i tegl. De to næsten identiske borge havde et kvadratisk fæstningstårn beliggende centralt på en ringmursomkranset borgbanke. Sammen med den lidt yngre borg i Nyborg på Fyn skulle de beskytte skibstrafikken i Storebælt.

De skriftlige kilder antyder, at kongemagten lod Korsør Slot bygge ved udløbet af Korsør Nor, da Tårnborg længere mod nordøst blev opgivet. Helt ude ved kysten blev der opført en ringmursborg, altså Korsør Slot, hvis endnu eksisterende forsvarstårn, sammen med Gåsetårnet i Vordingborg, er Danmarks eneste helt bevarede tårn fra middelalderen. Det otte stokværk høje teglbyggede tårn har en højde på 23 m. De nederste fem stokværk er middelalderlige, mens 6.-8. stokværk blev tilbygget i 1500‑1800-tallet. Ganske usædvanligt viser spor af en latrin og kamin, at tårnet har fungeret som bolig. Tårnet indgik tidligere i Korsør Slot, som blev revet ned i 1800-tallet.

Sprogøs højeste punkt står øens fyrtårn, der er opført midt i ruinen af en af Danmarks ældste borge. På Valdemar den Stores gravplade fra Sankt Bendts Kirke i Ringsted nævnes det, at han bl.a. byggede borgen på Sprogø af »bagte sten« (tegl). Der er således tale om et af de tidligste teglbyggerier i Danmark.

I kommunen findes også en række voldsteder, hvis ejerforhold og historie ofte er ringe kendt, men som i de fleste tilfælde må antages at være private anlæg. Et af disse er Møllebanken, der er beliggende i et engdrag syd for Tudeå, ca. 1,5 km sydøst for åens udløb i Storebælt. Ældre kort fra begyndelsen af 1700-tallet viser borgbanken som rund og med flad top. Ifølge ældre indberetninger er der også fundet munkesten og kalkmørtel på stedet. I dag fremstår banken mere aflang og med afgravninger på syd- og østsiden. Voldstedets historie kendes ikke, og der er aldrig lavet arkæologiske undersøgelser på stedet.

På nordkysten af Korsør Nor findes den kongelige borg Tårnborg på en ca. 7 m høj kvadratisk borgbanke ud til kysten, som er befæstet med en 30 x 30 m stor ringmur af tegl, som omkranser et areal på ca. 900 m2. Tårnborg var i funktion indtil 1300-tallet, hvor borgen blev erstattet af Korsør Slot.

Renæssance

Af Slagelse Kommunes herregårde har fire, Borreby, Basnæs, Snedinge og Holsteinborg, træk fra renæssancen. Især den sidstnævnte har en interessant og kompliceret bygningshistorie.

Nær Skælskør Fjord rejser Borrebys røde munkestensmur sig fra en holm i landskabet. Joachim Castenschiold og Carl Henrik Castenschiold driver Borreby med landbrug og skovdrift, men har også konferencecenter samt teater indrettet i avlsgårdens gamle ridehus.

Holsteinborg ligger på den sydvestsjællandske kyst med udsigt til Glænø. Godset overgik i 2019 til Henrik Christopher Holstein.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Slagelse Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder