På et senmiddelalderligt voldsted omgivet af vandgrave ligger Gjorslevs hovedbygning, der regnes for det bedst bevarede eksempel på verdslig gotisk arkitektur i Danmark. Bygningen blev opført omkring år 1400 af Roskildebispen Peder Jensen Lodehat som en korsbygning med et ca. 30 m højt tårn i midten, bygget af kridtsten fra Stevns Klint.
.
Vallø blev rekonstrueret med stor respekt for den tidligere arkitektur efter en brand i 1893. Oprindelig var herregården opført i perioden 1580‑86 som et renæssanceborg‑ anlæg, omgivet af voldgrave og en af landets fineste parker i engelsk landskabsstil med klippede plæner og træer i små grupper. Parken glider over i Vallø Dyrehave, der er mere vildtvoksende.
.

I Stevns Kommune er der kendskab til syv middelalderlige voldsteder. Der er i landskabet i dag ingen synlige spor af den kongsgård, der har ligget nær kirken i Store Heddinge. De øvrige af kommunens voldsteder er bevaret i større eller mindre grad.

Af kommunens fem herregårde er Gjorslevs hovedbygning den ældste, der trods senere ombygninger fremstår som et imponerende middelalderligt borganlæg opført af Roskildebispen omkring år 1400. Vallø er opført i renæssancestil og kom under enevælden til at danne ramme for et adeligt jomfrukloster, mens Juellinges hovedbygning er et tidligt eksempel på den barok, der prægede den ældre enevælde. Højstrups hovedbygning er fra årene 1866‑68, mens Mariehøj er opført i 1824 under Bregentved.

Middelalder

I Frøslev, knap 5 km sydvest for Store Heddinge, ligger et voldsted ca. 100 m syd for Frøslev Kirke. Anlægget består af en ca. 3 m høj tårnbanke, der på toppen har en diameter på ca. 15 m. Ved en arkæologisk undersøgelse er der på banken fundet flere skifter af kridtstensmurværk, der formodes at stamme fra et ca. 5 x 5 m stort tårn. Frøslevgård omtales tidligst i skriftlige kilder i 1354 og var i hele middelalderen i privat eje. Blandt de mere prominente ejere kan nævnes ridder og rigsråd Anders Bille, der i 1500-tallet tillige ejede Søholm nær Gjorslev, og dronning Charlotte Amalie, der i 1704 købte gården og lod hovedbygningen nedrive.

Renæssance

Af Stevns Kommunes herregårde er det kun Vallø, der har træk fra renæssancen og har bevaret tidens udtryk med det borglignende firfløjede anlæg i røde munkesten med tårne. Byggeriet hæver sig imponerende og kraftfuldt med to broer over det flade landskab.

Voldsteder og herregårde i Stevns Kommune.

.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Stevns Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder