Vordingborg Sundhedscenter er ligeledes beliggende i gamle syghusbygninger. Også her blev det tidligere sygehus nedlagt af Storstrøms Amt med virkning fra 2005. Nu drives sundhedscenteret af Vordingborg Kommune i et samarbejde med Region Sjælland. En ny tilbygning med nye kliniklokaler og mere plads til både kommunale og regionale funktioner samt til patientforeninger vil blive taget i brug i 2022. Den regionale del har tilbud om jordemoderkontrol samt lægevagt. De kommunale tilbud er genoptræning efter sygdom og operationer, rådgivning omkring reducering af brug af rusmidler samt rygestopkurser. På adressen findes også praktiserende læger.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg