Det centrale Vrå, 2016. Vendsysselbanen med Vrå Station deler byen. Nordvest for stationen ligger Vrå Højskole. Cirka 5 km øst for byen er der tilkørsel til motorvej E39.
.

Vrå med 2.478 indbyggere er en stationsby med et areal på 217 ha og ligger i det bakkede istidslandskab 12 km syd for Hjørring og 10 km nord for Brønderslev. Jammerbugten og Løkken ligger 13 km mod vest.

Den oprindelige Vrå landsby er i dag næsten helt opslugt af de bebyggelser, som fulgte med stationsbyens opståen. Den centrale del af Vrå udviklede sig fra stationen i retning mod landsbyens gamle kirke. Bydelen er domineret af treetagers byhuse med butikker, servicevirksomheder og boliger. Nær jernbanen ligger gamle industrier, slagtehuse, metalindustri og et mejeri, og uden om dem er der småhuskvarterer og nyere parcelhusområder. Byens offentlige institutioner ligger spredt på begge sider af jernbanen. Mod nordvest ligger Vrå Højskole og Kunstbygningen i Vrå, som bl.a. er kendt for sin samling af maleren Svend Engelunds kunst. Et mindre erhvervskvarter ligger i den sydvestlige del af byen, mens et større erhvervsområde med bl.a. grovvarehandel og nyere agroindustri ligger op til den nordlige omfartsvej, som mod vest forbinder Vrå med Løkken og mod øst fører til landevejen Aalborg-Brønderslev og til motorvejen mellem Aalborg og Hjørring. Hjørring Kommune forventer, at Vrå med sine gode trafikforbindelser og den relative nærhed til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Aalborg vil kunne fastholde sit erhvervsgrundlag og befolkningstal. Kommunen har desuden et ønske om at gøre bymidten mere attraktiv ved at skabe bedre forbindelse mellem de vestlige og østlige bydele.

Betydning af bynavnet Vrå

Vrå betyder »afkrog« eller »hjørne« og kendes fra *1370, hvor det skrives Wra. I senere kilder findes former som Vraa (*1444), Wraa (1502) og Vro (1558). Samme navn findes i øvrigt mange steder over hele landet som både bebyggelsesnavn og naturnavn.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om Byer i Hjørring Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer