Vrå Højskole afholder løbende kunsthåndværker- og malerkurser.
.

Vrå Højskole blev indviet i 1872 som den første grundtvigske højskole i Vendsyssel. Højskolen lå oprindelig i Stenum sydvest for Vrå, men flyttede i 1890 til Vrå, hvor der blev opført et større bygningsanlæg af form som en bondegård med stuehus og tre længer. Ved sin oprettelse var skolen en udpræget egnsskole, hvor næsten alle elever kom fra landbruget. De fik undervisning i dansk, skrivning og regning samt i mere landbrugsfaglige emner. Derudover blev der også tilbudt traditionelle højskolefag.

Under Besættelsen arrangerede maleren Svend Engelund kunstudstillinger på højskolen – en tradition, der siden blev til Vrå-udstillingen. Med inspiration herfra blev kunst føjet til højskolens undervisning, og i 1950’erne indledte højskolen et samarbejde med forfatteren R. Broby-Johansen om kunstkurser på højskolen. Siden da har de kunstneriske fag været en central del af skolens profil. I 1971 blev der i tilknytning til højskolen opført en udstillings- og forsamlingssal, der først og fremmest er beregnet til Vrå-udstillingen.

Som en del af højskolefagene udbød Vrå Højskole i 2016 også dansk som andetsprog og særlige uddannelsesforløb som et supplement til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser for unge med særlige behov.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Hjørring Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg