Oversigtsfoto
.

Faktaboks

Kommune
Horsens Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
271228
Sted- og lokalitetsnummer
160513-105
Anlæg
Vej, Historisk Tid (dateret 1300 e.Kr. - 2012 e.Kr.)

Original fredningstekst

”Forten”. ”Forten” er en drivvej, som forløber mellem landsbyen Yding og Yding Skov. Vejen er 720 m lang, mens bredden af det beskyttede areal er 20,4 m i østenden, gradvist aftagende til 12,4 m i vestenden. Vejforløbet er orienteret omtrent øst-vest, og omkring 275 m fra vestenden er der et svagt knæk i forløbet. Fredningens grænser følger mod nord, øst og syd matrikelskellene for matr.nr. 47a, Yding By, Yding. I vestenden forløber fredningsgrænsen 25 m øst for matrikelskellet. Vejen er græsklædt og har på det meste af strækningen – bortset fra østenden – grøfter i begge sider. På dele af strækningen findes desuden kørespor. I østenden fremstår vejen som en ca. 17,5 m bred og op til 1 m dyb hulvej med en i nyere tid anlagt 6,5 m bred og ½ m høj vejdæmning af bl.a. betonbrokker.

Undersøgelseshistorie

2012
Tinglysning - KulturstyrelsenFægyde Forte (driftsvej) Udstrækning hele matr.nr 47 a Yding.
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFægyde. Udyrket fællesmatrikel beliggende mellem agre. Arealet er indhegnet og afgræsses normalt af får. Der var dog ingen dyr på tilsynstidspunktet. Infoskilt og bord&bænke sæt opsat ved vejen mod vest. Bevokset med græs, brændenælder, tidsler, mirabelletræer, æbletræer og hyben. Tæt tilgroet i østenden. Græsset lidt slidt i vestenden.
2016
Registreringsprojekt/vejspor - Kulturstyrelsen"SNH 54: Yding Forte. Fra Yding til skoven et udyrket bælte uden diger. 29 m. langt og 15 favne bredt. - Beskyttet som § 3 areal af Vejle amt (Historisk overdrev) jvf. kopi af sagsakter 1996-6111-0031 under reg. nr. 36.50"

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links