Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.Kr.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift.

Videre læsning

Se alle begreber om arkæologi

Se alle artikler om arkæologi