En af opgaverne for "Den kongelige Commission til Oldsagers Opbevaring" (se: Nationalmuseet), der blev nedsat i 1807, var at udarbejde en instruks til landets præster, ifølge hvilken de skulle indberette de fortidsminder, som fandtes i deres respektive sogne. Kommissionen ønskede således oplysninger om bl.a. gravhøje, runesten, gammelt kirkeinventar, voldsteder, oldsager og folkelige traditioner. På grundlag af indberetningerne skulle kommissionen vurdere, hvilke af mindesmærkerne der burde fredes ved kongeligt bud, og hvilke grundejerne frit kunne sløjfe. Præsternes indberetninger indløb i 1808 og de følgende par år. Nogle er ganske kortfattede, mens andre indeholder fyldige beskrivelser, navnlig af forhold, som har med kirken at gøre. På grundlag af indberetningerne blev et mindre antal fortidsminder fredet i årene 1809-11. For nylig har forlaget Wormianum udgivet "Danske Præsters indberetninger til Oldsagskommissionen af 1807" (red. Christian Adamsen og Vivi Jensen, 1995-98).

Se også

Videre læsning

Læs mere om Bronzealderen

Læs også om

Se alle ord om bronzealderen

Se alle artikler om

Eksterne links