Øksenhede er et større bopladsområde, udgravet 2000-01, som opstod i yngre førromersk jernalder (ca. 250 f.Kr.-Kristi fødsel) og var i brug til ind i ældre romersk jernalder (Kristi fødsel-ca. 160 e.Kr.). Bopladsen omfattede mere end 31 beboelseshuse og tre udhuse. I mange huse var der sænket gulv, enkelte havde ornamenterede arneplader af ler, og til fem hørte stenbyggede kældre.

Videre læsning

Læs mere om Jernalderen i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Oldtid