nordlige del af kammer
.
sydlige del af kammer
.
væltet gangsten, set fra SØ
.

Den store jættestue blev opdaget i 1832 og allerede fredet i 1833. Her blev den ydre stenmur tilføjet. Højen, der har tjent som fællesgrav for stenalderbønderne, består af en 6,8 m lang, smal gang, hvorigennem de døde blev ført ind til et 7 x 1,8 m stort gravkammer dækket af fire store dæksten, i alt med en vægt på over 10 tons. Fund af bronzegenstande i højen fortæller, at gravkammeret også blev brugt i bronzealderen, altså igennem mange århundreder. Mellem et par af stenene er der fundet birkebark fra opførelsen, der ved hjælp af kulstof 14-analyser daterer dyssen mere præcist til ca. 3100 f. Kr.

Øm Jættestue nær Lejre fra yngre stenalder (ca. 3950-1700 f. Kr.).

.

Videre læsning

Læs mere om oldtiden i Lejre Kommune

Se alle artikler om Forhistorisk arkæologi