Arnbjergparken med rester af Wallensteins skanse fra 1627 er et karakteristisk eksempel på en tidlig bypark, anlagt 1829‑42 af byfoged Andreas Claus Wedel-Heinen og hans hustru, hofdame Elisabeth von Krogh, som ville forskønne det barske landskab med træplantninger. En mindesten for dem findes i anlægget. 1898-99 blev musiktribunen og pavillonen opført. I 1947 blev et friluftsteater bygget ind i det gamle skanseanlæg med plads til 3.000 tilskuere og i 1948 en mindelund for faldne modstandsfolk, begge dele tegnet af landskabsarkitekt C.Th. Sørensen. Friluftsscenen, der blev renoveret 2010 i respekt for det gamle anlæg, er efter sigende en af landets friluftsscener med den bedste akustik. Varde Miniby er anlagt i Arnbjergparken på et 3.500 m2 stort areal med plads til Vardes gamle bydel med det karakteristiske labyrintiske gademønster fra middelalderen. Det første hus blev bygget i 1966, og siden er den gamle bymidte genskabt i mål 1:10 som kopi af bygninger anno 1866.

Videre læsning

Læs mere om Vardes arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur