Faktaboks

C.Th. Sørensen
Født
24. juli 1893, Altona
Død
12. september 1979, Brønshøj
Virkested
Danmark

Biografi

C.Th. Sørensen har været banebrydende inden for en række områder i landskabsarkitektfaget, og han har udført talrige anlæg, oftest præget af hans interesse for skulpturelle, geometriske former sammenføjet til en enkel og markant helhed. Af de mange privathaver, både haver til større landsteder og haver på mindre villagrunde, resterer kun få og ofte i en reduceret form, f.eks. haverne ved Humleore og Stokkerup. S. arbejdede også med en del herregårdshaver, f.eks. ved Egeskov og Clausholm, og med offentlige parkanlæg som Vitus Beringparken i Horsens. Den første plan hertil blev ikke anvendt, men er senere i et andet størrelsesforhold blevet til de geometriske haver i Herning.

Den realiserede Vitus Beringpark har en helt anden rumlig komposition: En egetykning med underbeplantning af rhododendron omgiver en oval lysning. Tre snorlige stier gennemskærer parken, mens en S-formet, bred plæne danner et krumt haverum i egelunden. Ikke mindst inden for det sociale boligbyggeri kom S.' interesse og indlevelsesevne for børns legemuligheder til udtryk. Boligbyggerier som Ryparken, Blidah og Klokkegården fik store legearealer, og S. udviklede begrebet skrammellegeplads, den første i Emdrup. Af særlig prægnante og væsensforskellige anlæg kan fremhæves Kongenshus Mindepark og Kolonihaverne i Nærum, der regnes for nogle af S.' hovedværker. Omkring 40 ovale, hækomkransede kolonihaver, hver ca. 25 x 15 meter er placeret på en bølgende græsflade og overvejende således, at ovalens længderetning ligger på tværs af kurverne. Denne udnyttelse af det kuperede terræn kombineret med hækkenes svaj og krumninger giver et dynamisk indtryk. De enkelte havelodder er lukkede, hækomkransede rum med småhuse, der kan placeres forskelligt, men underordner sig helheden. Området mellem haverne er en fælles grønning.

Kongenshus Mindepark, anlagt som monument over hedens opdyrkere, er en stærk, sublim landskabsskulptur, hvor man i dalens bund vandrer langs en linie, der markeres af kampesten med inskriptioner. Stien ender i en rund mødeplads. S. skabte også en række friluftsteatre, der varierer i størrelse, geometrisk udformning og placering af adgangsramper, i Slagelse og Roskilde, på Bellahøj, ved Frilandsmuseet og Århus Universitet samt mindepladsen i Boeslunde. Som underviser udviklede S. faget havekunst og landskabsarkitektur. Især hospitantordningen med Prøven i Havekunst på Kunstakademiets Arkitektskole tiltrak studerende fra hele Norden. S.' skribentvirksomhed omfatter mange væsentlige og stadig aktuelle værker.

Genealogi

Sørensen, Søren Carl Theodor Marius, 1893-1979, landskabsarkitekt. *24.7.1893 i Altona, ?12.9.1979 i Brønshøj, begr. i Gent. (Mariebjerg). Forældre: Karetmager Jens Peter S. og Pouline Christine Jensen. ~1° 17.8.1917 i Odense med Kirsten Elisabeth Johansen, *7.10.1892 smst., ?2.2.1978 smst., datter af handelsgartner Rasmus J. og Karen Kirstine Larsen. Ægteskabet opl. 1932. ~2° 5.8.1932 på Fr.berg med Asta Klenow, *26.3.1905 smst., ?3.7.1991, datter af fabrikant William K. og Meta Wengler.

Uddannelse

Gartner 1908-16; tegner hos E. Erstad-Jørgensen 1916-22.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links