Faktaboks

Asta Ring Schultz
Født
24. september 1895, Vejle
Død
9. september 1978, Frederiksberg
Titel
Maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Asta Ring Schultz gik kun to semestre på Kunstakademiet, som hun forlod sammen med andre strejkende elever i 1920. Hun har malet enkelte portrætter og figurbilleder, men kendes især for sine landskaber fra Mols og Odsherred, hvor hun fra 1926 tilbragte talrige somre. Hendes opmærksomhed gjaldt den storladne natur og det bakkede terræn, en landskabstype, hun genfandt i Odsherred, enkelte steder på Fyn samt i særdeleshed på Mols.

Disse egne gengav hun i et forenklet formsprog med dramatiske forkortninger og linier, som bevæger sig i rytmiske bølger hen over billedfladen. Skyer og bakkedrag flettes ind i hinanden, danner et ornamentalt mønster og males med bred pensel i kraftfulde strøg, som forener sig i en kombination af virkelighed og fantasi. I stilistisk henseende mærkes indflydelse fra J.F. Willumsen, hvilket især gør sig gældende for maleriernes vedkommende. Som grafiker tilstræbte R.S. en bevidst naivitet, som dog med tiden afløstes af en mere raffineret udtryksform med arabeskagtige mønstre og et ekspressivt og intenst stemningsindhold. R.S. var en meget alsidig grafiker og arbejdede med såvel flerfarvede tryk, raderinger og træsnit som med litografier.

Genealogi

Ring Schultz, Asta, 1895-1978, maler og grafiker. *24.9.1895 i Vejle, Salling Herred, ?9.9.1978 på Fr.berg. Forældre: Red., senere papirhdl. Carl Vilhelm R. og Julie Vilhelmine Nielsen. ~21.12.1921 i Kbh. med kunsthistoriker, senere museumsdir. Sigurd Schultz, *23.1.1894 i Roskilde, ?27.7.1980 på Fr.berg, søn af politifuldmægtig, senere skifteretsfuldmægtig Christian Rudolf S. og Maria Petrea Glasius.

Uddannelse

Tekn. Sk., Århus, vinteren 1913-14; Tegne-og Kunstindustrisk. for Kvinder, Kbh. 1914-17; Kunstakad. Kbh. 1919-20.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links