Bagergade 3 ligger på Bagergade 003 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bagergade er en af Svendborgs ældre gader og nævnes med navnet Bagergade allerede i år 1435. Bagergade 3 blev opført i år 1757, formentlig af en tømrer ved navn Hans Møller. Bygningen blev overpudset omkring år 1800. I 1986 gennemgik ejendommen en omfattende renovering.

Beskrivelse

Bagergade 3 ligger i en husrække, som et af tre karnaphuse, i Svendborgs gamle bykerne. Ejendommen består af et forhus samt et baghus og et udhus, der forbindes af pigstensbelægning. Kun forhuset er omfattet af fredningen.

Forhuset er et seks fag langt bindingsværkshus, hvoraf de to midterste fag mod gaden udgøres af en karnap i to stokværk. Karnappens øvre stokværk er let udkraget og hviler på en pudset, profileret fyldholt afbrudt af synlige, profilerede bjælkeender. Taget er et let opskalket heltag beklædt med røde vingetagsten. I tagfladen ses to støbejernstagvinduer mod gaden og tre mod gården, og i rygningen er en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og krave. Karnappens tag er afvalmet mod gaden. Facade og gårdside står med en sortopstolpet, rig tømmerkonstruktion og gennemstukne bjælkeender, mens tavlene er hvide. På gadesiden er en høj, sortmalet sokkel, dels af kampesten dels muret. En granittrappe med sortmalede stødtrin og et grønmalet, enkelt støbejernsgelænder fører op til en ældre, fint detaljeret hoveddør med kanneleringer, rhombemotiv, tandsnitsmotiv og tredelt overvindue. Døren er mørkegrøn med lysegrønne stafferinger. På gårdsiden ses en lav, sortmalet sokkel og to nyere, traditionelt udførte, hvide stalddøre, hvor øvre del udgøres af et opsprosset vinduesparti. Vinduerne er traditionelt udførte, et- og torammede, seksrudede vinduer med koblede rammer.

Indvendigt er en ældre grundplan delvist bevaret med en gennemgående forstuegang fra gaden til gården, stue mod gaden og køkken med trappe til tagetagen mod gården. Væggen mod nabohuset i den gennemgående forstuegang står med synlig, hvidmalet tømmerkonstruktion og fodrem. I stuen ses en etageovn i støbejern. Tagetagen er indrettet med værelser og badeværelse, spidsloftet står uudnyttet. Stueetagen er præget af nyere overflader holdt i en traditionel materialeholdning med inddækkede loftsbjælker med profilbrædder imellem, pudsede vægge samt tegl- og bræddegulve, mens tagetagen er præget af nyere gulvbelægninger som tæpper og vinylgulv. Der er bevaret enkelte ældre bygningsdele og detaljer, herunder fyldingsdøre, greb, klinkefald og hængsler. Indvendigt er hoveddøren forstærket med en profileret plade.

Miljømæssig værdi

Bygningens miljømæssige værdi knytter sig til dens beliggenhed i den krumme gade, hvor bygningen indgår i rækken af velbevarede karnaphuse. Karnaphusene bidrager væsentligt til Bagergades harmoniske og stemningsfulde gadeforløb i den gamle bykerne.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et af Svendborgs bevarede karnaphuse, en bygningstype der tidligere har været karakteristisk for byen. Den kulturhistoriske værdi knytter sig i det ydre endvidere til bygningens righoldige og egnskarakteristiske tømmerkonstruktion, der på traditionel vis er forsynet med fodrem, korte skråbånd, der på Fyn kaldes halvranker, og gennemstukne bjælkeender. Hertil kommer karnappens udkragede øvre stokværk og pudsgesimsen, skorstenspiben, den høje kampestenssokkel og den fint detaljerede hoveddør der, i kontrast til den enklere gårdside, vidner om de midler og den omhu, som er lagt i, at bygningen skulle fremstå præsentabel mod gaden. Hertil kommer de ældre bygningsdele, herunder granittrappen med smedejernsgelænderet samt den traditionelle materialeholdning.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede, ældre grundplan med den gennemgående forstuegang fra gade til gård, køkken mod gården og stue mod gaden. Hertil kommer alle ældre bygningsdele og -detaljer, herunder synlige loftsbjælker, fyldingsdøre, greb og beslag samt den traditionelle materialeholdning, der vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Bagergade 3 knytter sig i det ydre til den enkle og symmetriske bygningskrop, med høj karnap. Det enkle og klejne bygningsvolumen kontrasteres af det righoldige bindingsværk og den detaljerige hoveddør samtidig med, at den høje, markante sokkel giver bygningen tyngde. Bagergade 3 fremtræder dermed som et karakterfuldt, elegant og helstøbt byhus.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links