Ruinen af Bastruptårnet. Da tårnet blev opført, var det blandt de største fæstningstårne i Nordeuropa.
.

Ruinerne af Bastruptårnet ligger på et højt bakkedrag på nordsiden af Bastrup Sø. Af det kæmpestore, runde tårn er den nederste del bevaret som den eneste synlige rest af et borganlæg fra ca. år 1100. Tårnet, der måler 21 m i diameter, har 6 m tykke mure. Indvendigt er murværket bevaret i en højde af 5,5 m, og den indre diameter er ca. 9 m. Formentlig er murtykkelsen aftaget i de øvre etager, så de indre rum blev større. Det skønnes, at tårnet måske var helt op mod 30 m højt, og at indgangen til tårnet foregik via en ydre trappe, der førte op til første etage. Murene er beklædt med fint udsavede kvadre af frådsten lagt om en kerne af kampesten.

Tårnet, der både var til forsvar og beboelse, var med sine mægtige dimensioner enestående i Danmark i perioden. Typemæssige paralleller fandtes dog i bl.a. Frankrig og England.

Der er kun få kilder til borgens historie, men den tilhørte formentlig den magtfulde Hvideslægt. I et brev udstedt af kong Niels ca. 1130 nævnes således en Ebbe af Bastrup, der muligvis var en af Skjalm Hvides sønner. Han kan dog have været bestyrer af borgen, der i så fald var kronens ejendom. Med biskop Absalons opførelse af en borg ved København og kongemagtens udbygning af Søborg i Nordsjælland fra 1160’erne har Bastrup muligvis mistet sin betydning.

Ruinen blev i 1847 overdraget til kronprins Frederik, den senere Frederik 7., der fik den oprenset og tømt for jord og sten. I både 1949 og 1962 er tårnet blevet arkæologisk undersøgt. I den forbindelse blev der fundet rester af en 6‑7 m bred og 1 m dyb voldgrav med bagvedliggende vold, som beskyttede borgen på landsiden. Der blev også fundet mønter og keramik fra 1100-tallet.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Allerød Kommune

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder