Grafen viser udviklingen i den nuværende Frederiksberg Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved den første folketælling i 1787 var der 1.143 indbyggere i det daværende Frederiksberg Sogn, og i 1850 var befolkningstallet steget til 2.874 indbyggere. Efter ophævelsen af demarkationslinjen rundt om København i 1852 havde de sogne, der udgjorde det samme område som Frederiksberg Kommune i dag, en markant befolkningsvækst. I 1921 var Frederiksberg Kommunes befolkningstal steget til 104.815 pga. tilflytning til nye villa- og etagebyggerier. Tilflytningen fortsatte mere begrænset indtil omkring 1950, hvor kommunens befolkningstal toppede med 118.993 indbyggere. I perioden indtil 1990 havde kommunen et aftagende befolkningstal, bl.a. på grund af fraflytning fra byen til forstæderne. I 1990 var befolkningstallet faldet til 85.611 indbyggere. Siden da har det igen været stigende, og i 2018 var der 104.410 indbyggere i Frederiksberg Kommune.

Videre læsning

Læs mere om historie i Frederiksberg Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling