Grafen viser udviklingen i den nuværende Gladsaxe Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 927 indbyggere i den nuværende Gladsaxe Kommune, der da bestod af et enkelt landsogn. Fra 1834 til 1880 svingede befolkningstallet, og i perioder var der et fald i tallet pga. afvandring fra landområderne i kommunen. Fra 1880 begyndte befolkningstallet igen at stige, særligt efter århundredeskiftet pga. tilflytning til nye villa- og boligområder. I 1901 boede der 1.754 i kommunen, i 1921 7.009 og i 1940 24.107 indbyggere. Fra 1940 satte en markant befolkningsvækst ind, og befolkningstallet toppede i 1970 med 74.808 indbyggere. Fra 1970 til 1990 havde kommunen et faldende befolkningstal, men herefter har befolkningstallet igen gennemgående været svagt stigende og var i 2018 nået op på 69.484 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Gladsaxe Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling