Grafen viser udviklingen i den nuværende Ishøj Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 662 indbyggere i den nuværende Ishøj Kommune, der da bestod af to landsogne. I 1850 var befolkningstallet næsten fordoblet til 1.191 indbyggere og fortsatte med at stige til 1.304 i 1870. Derefter både steg og faldt befolkningstallet i perioder, bl.a. på grund af fraflytning fra landbrugsområderne, men den samlede udvikling var kendetegnet ved en stigende befolkningsvækst. Befolkningstallet var 1.243 i 1901, 1.389 i 1925 og 1.526 i 1945. Fra 1945 voksede befolkningstallet konstant indtil 1980, bl.a. efter 1955 pga. tilflytning til nye villaområder og særligt efter 1970 pga. tilflytning til nyopført etagebyggeri. I 1980 boede der 20.483 indbyggere i kommunen, og derefter steg befolkningstallet mere beskedent og med enkelte fald i befolkningstallet. I 2018 var kommunens befolkningstal nået op på 22.988 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Ishøj Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling