Figur. Grafen viser udviklingen i den nuværende Rødovre Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 173 indbyggere i den nuværende Rødovre Kommune, der da bestod af et enkelt landsogn. I 1850 var dette tal steget til 534 indbyggere og nåede i 1870 690. I den efterfølgende periode og indtil 1906 svingede befolkningstallet, bl.a. på grund af fraflytning fra landbrugsområderne. Derefter steg kommunens befolkningstal, særligt efter 1921, pga. tilflytning til nye villaområder. Denne udvikling fortsatte indtil omkring 1965, hvor kommunens befolkningstal toppede med 45.680 indbyggere. Herefter havde kommunen et betydeligt befolkningsfald, bl.a. på grund af fraflytning af unge, og befolkningstallet landede i 1990 på 35.350. Efter 1990 vendte udviklingen, og kommunens befolkningstal steg svagt og nåede i 2018 op på 39.343 indbyggere.

Videre læsning

Læs mere om historie i Rødovre Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling