Grafen viser udviklingen i den nuværende Tårnby Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved den første rigtige folketælling i 1787 var der 2.872 indbyggere i kommunen. I 1850 var dette tal steget til 4.527 indbyggere. Da Sundbyerne blev udskilt fra Tårnby Kommune i 1896 og i 1902 indlemmet i Københavns Kommune, findes der ikke en sammenhængende befolkningskurve. Fra 1911 havde kommunen en kraftig vækst pga. tilflytning til nye villaområder; denne befolkningsvækst fortsatte indtil omkring 1965, hvor der var 46.343 indbyggere. Herefter har kommunen haft et faldende befolkningstal indtil slutningen af 1990’erne, hvorefter befolkningstallet igen er steget svagt. I 2018 var der 43.063 indbyggere i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om historie i Tårnby Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling