Billesborg ligger på Billesborgvej 59 A i Køge Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Hovedbygningen blev opført i 1721-1722 af arkitekten J. C. Krieger. Staldbygningen er fra første halvdel af 1800-tallet.

Beskrivelse

Billesborg ligger mellem Køge by og Vallø Slot. Hovedbygningen er mod øst bygget sammen med en nyere, ikke-fredet staldbygning. Gårdspladsen ligger syd for hovedbygningen og den langstrakte have nord for hovedbygningen. Billesborg er en énetages, gulkalket bygning med høj kælder, hvid hovedgesims og rødt, helvalmet tegltag. Stueplanets vinduer er grønmalede, småsprossede korspostvinduer. Gårdsiden er kendetegnet ved en høj naturstensstrappe med smedejernsgelænder, to kældernedgange og to brede pilastre. Over kældernedgangene sidder nyere halvtage. På havesiden findes en mindre, muret terrasse med trappenedgang til haven. Tagfladen mod gården er kendetegnet ved en række nyere, større kviste, mens der i tagfladen mod haven sidder en enkelt kvist samt en række større, nyere ovenlys. I hver valm sidder en høj, muret skorsten og i rygningen yderligere fire murede og hvidkalkede skorstene. I det indre er Billesborg kendetegnet ved en delvist bevaret barok planløsning med central entré og stuer en suite med døre placeret en filade mod haven. I havesalen er to oprindelige marmorkaminer bevaret. I bygningen findes flere oprindelige kakkelovnsnicher samt ældre ovne og kaminer. Vinduerne har forsatsrammer. Der er i flere stuer og sale bevaret oprindelige gerichter og døre, foruden tidstypisk loftsstukkatur. En del af bygningen, særligt den østre del samt førstesalen, er domineret af nyere skillevægge, murgennembrud og nyere overflader. Enkelte steder findes ældre plankegulve under de nyere gulve. Kælderen har centralgang samt ældre revledøre og hvælvede rum.

Miljømæssig værdi

Billesborgs miljømæssige værdi knytter sig til den aksefaste helhed af hovedbygning, gårdsplads, bro, allé og nordvendt have, der tilsammen skaber et formfuldendt kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

I Billesborgs ydre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den barokke hovedbygnings stringente, symmetriske og aksefaste opbygning samt det tidstypiske, helvalmede tag, hvori alle de oprindelige skorstene er bevaret. Hertil kommer rækken af oprindelige, tætsiddende korspostvinduer med ti ruder i de nederste og seks ruder i de øverste rammer samt gårdsidens ligeledes symmetrisk placerede, særdeles brede pilastre samt to kældernedgange. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede del af den oprindelige, barokke planløsning med stuer placeret en suite og døre en filade mod haven. Hertil kommer de mange barokke bygningsdele og -detaljer, herunder de to marmorkaminer i havestuen, de kraftigt profilerede gerichter og dobbelte fyldingsfløjdøre samt loftsstukkatur. Kælderen har ligeledes kulturhistorisk værdi, idet den oprindelige planløsning med centralgang og hvælvede rum er bevaret.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ligger i det ydre i den statelige bygningskrops symmetriske fremtræden med pilasterindrammet midterparti, taktfast vinduessætning og høj naturstenstrappe. På nær pilastrene og den profilerede hovedgesims står bygningen uden dekorative elementer, hvilket resulterer i et overordnet prunkløst, og samtidig meget herskabeligt udtryk. I et indre ligger den arkitektoniske værdi i de højloftede stuer og sale, der sikres et kraftigt lysindfald fra de store vinduer.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links