Et rådyr giver perspektiv til randmorænebakken Bjergsted Bakker, der rejser sig højt og stejlt op over den foranliggende smeltevandsslette, Bregninge Hedeslette. Da isen havde skubbet bakkerne op og stod med sin rand ved Bjergsted, fossede smeltevand vestpå ud fra isen og dannede den store slette. Smeltevandet aflejrede store mængder sand og grus, der i dag indvindes til råstof.
.

Bjergsted Bakker vest for Jyderup udgør en del af en større randmoræne, der rejser sig 86 m op over terrænet. Herfra er der vid udsigt over det omgivende landskab med bakkestrøgets fortsættelse mod nord og store grusgrave på den foranliggende flodslette, der breder sig mod vest og nordvest. Randmorænen med Bjergsted Bakker ligger centralt i en såkaldt glacial landskabsserie, der blev skabt under et af Bælthavisens genfremstød fra øst for 17.000 år siden. Materialet, som isen brugte til at opbygge bakkerne, blev hentet fra en dyb inderlavning med Skarresø i øst. Vest for randmorænen ligger smeltevandssletten Bregninge Hedeslette, hvis vestlige, lavtliggende dele i dag udgør Saltbæk Vig.

Da Bælthavisen begyndte at smelte tilbage, blev en flere kilometer bred bræmme af randisen øst for Bjergsted Bakker efterladt som dødis. Dødisen var dækket af jordmasser og smeltede derfor uregelmæssigt bort, hvilket førte til dannelsen af et småbakket dødislandskab. Fra dødisens overflade førte smeltevandet finkornet materiale ud på den foranliggende flodslette og skabte en flere meter tyk aflejringskegle oven på flodslettens grusede og stenede materiale.

Videre læsning

Se alle artikler om Landskaber