Blikkenslagergården
.

Blikkenslagergården ligger på Vestergade 6 i Køge Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Blikkenslagergården blev opført ca. 1580 i to bygningsafsnit. Sidelænge anføres i 1761 til at være 12 fag lang, men forkortes i til sin nuværende længde i imellem 1811 og 1817. Luden på gårdsiden blev tilbygget efter 1863.

Beskrivelse

Blikkenslagergården ligger i husrækken af ældre huse på nordsiden af Vestergade, der fører op til Køge Torv. Blikkenslagergården er en seksten fag lang bindingsværksbygning i et stokværk med styrterumsetage, der har udskårne tagskægsknægte. Bindingsværk og tavl står rødkalket over stok og sten. Fire fag mod øst er forhøjet til to etager i en taskekvist. Taget er et teglhængt, opskalket heltag med røde vingetegl, en kvist, to nyere tagvinduer og en ældre skorstenspibe i rygningen. Stueetagen er indrettet til to butikker begge med opsprossede, hvidmalede butiksvinduer. Den tofløjede port samt de tre indgangsdøre til bygningen er alle blåmalede. På gårdsiden har bindingsværket også gennemstukne bjælkehoveder, de fire midterste fag er udbygget i et udskud, hvor i der sidder to nyere indgangsdøre med fyldinger. I tagfladen er der tre kviste og to GVO-vinduer. Forhuset er sammenbygget med en ottefags bindingsværkslænge, der bærer et heltag af røde vingetegl, i rygningen sidder to skorstenspiber med sokkel og krave og der er tre kviste i tagfladen. Gårdsiden på forhus og sidelænge står rødkalket over stok og sten, dørene er blåmalede. Udover butiksvinduerne mod gaden er alle vinduer på gade- og gårdside enten ældre eller nyere kopier heraf, vinduerne er torammede med to eller tre ruder. I portrummet er gulvet brolagt.Idet indre fremstår forhusets butikslokaler med nyere klinkegulve, pudsede vægge med synligt overmalet bindingsværk, synlige loftbjælker, hvorimellem loftet er beklædt med plader. I den ene butik er der adgang til loftet ad en nyere ligeløbstrappe i traditionel udformning, hvor den ældre tagkonstruktion ligeledes er synlig, her udgøres gulvet af nyere, lakerede brædder. Alle overflader på nær gulvene er hvidmalede. Fra gårdsiden er der adgang til en lejlighed i to plan, der ligeledes præges af nyere overflader med samme overfladebehandling som i butikslokalerne samt nyere klinkegulve. Bygningens tømmerkonstruktion står synlig og hvidmalet flere steder, og den ældre grundplan er i store træk bevaret med køkken, bad og toilet mod gården og en stue mod gaden. I sidelængen er der ligeledes indrettet en lejlighed med en nyere grundplan. Vægge, lofter og gulve har samme overfladebehandling som i forhuset.

Miljømæssig værdi

Blikkenslagergården indgår med sin farvestrålende facade harmonisk i husrækken af ældre fredede eller bevaringsværdige bygninger i Vestergade. Herved bidrager bygningen til det bevarede historiske miljø i Køge by. På gårdsiden danner de rødkalkede bindingsværksvægge på forhus og sidelænge samt brolægningen et fint gårdmiljø, der giver en autentisk historisk stemning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi i Blikkenslagergården knytter sig i det ydre til bygningens fremtræden som en prominent gård i Køges ældste bykerne. Denne fremtræden karakteriseres ved konstruktionen i bindingsværk med de karakteristisk udskårne tagskægsknægte og tagets stejle taghældning. Blikkenslagergårdens tagskægsknægte er de ældste i Køge, og denne knægttype blev siden et særkende for Køges bindingsværk. Endvidere har tagskæsgsknægtene en sjældent forekommende form bestående af udskårne, snoede søjleskafter, båret af volutkonsoller. Udover deres dekorative værdi, har tagskægsknægtene flere funktioner: de forstærker styrterumsvæggen, støtter tagudhænget samt omslutter og beskytter de gennemstukne bjælketappe. Hertil kommer bygningens karakteristiske, stejle taghældning, der også vidner om bygningens høje alder. I Blikkenslagergårdens indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de mange spor i den synlige tømmerkonstruktion, der vidner om om- og tilbygninger igennem bygningens lange historie.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Blikkenslagergården knytter sig i det ydre til facadens historiske udtryk, der understøttes af bygningens bindingsværk med dekorativt udskårne detaljer. Endvidere understreger det kraftige bindingsværks taktfaste rytme bygningens lange facade. Hertil kommer den store, stejle tagflade, der samler og giver bygningen karakter, og får den til at stå frem i Vestergades nordlige husrække. På gårdsiden knytter den arkitektoniske værdi sig til forhusets varierede udformning med kviste og udskud, der giver bygningen et afvekslende og levende udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links