Bogø Møllegård
.
Bogø Møllegård
.
Bogø Møllegård
.

Bogø Møllegård ligger på Bogø Hovedgade 40 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Bogø Møllegård er et anlæg bestående af tre sammenbyggede længer beliggende syd for Bogø by. Gården er opført som bolig for mølleren til den nærliggende Bogø Mølle. Kun den midterste længe, stuehuset, er omfattet af fredningen. I dag fungerer Bogø Møllegård som privat beboelse. Gården er opført i bindingsværk hvidmalet over stok og sten, taget er stråtækt og den stuehusets sydvestlige gavl er stråtækt, mens den nordøstlige gavl er inddækket med brædder. Mod gården har stuehuslængen to små kviste. Alle vinduer er enten af ældre dato eller af nyere koblede vinduer i traditionel udformning. Tagryggen bærer to skorstene med sokkel og krave. I det indre er stuehuset blevet moderniseret i nyere tid og der ses spor af den ældre ruminddeling med et hovedskillerum, der er bevaret enkelte ældre gulve og ældre fyldingsdøre. Loftet er uudnyttet.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Bogø Møllegård knytter sig til den nære beliggenhed til Bogø Mølle samt det åbne landskab ved møllegård og mølle. Der knytter sig også miljømæssig værdi til gårdspladsens stenbelægning samt til den tidligere møddingsplads, der ligger udfor den østre sidelænges gavl.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Bogø Møllegård knytter sig til den nære beliggenhed til Bogø Mølle, der fortæller om bygningens tidligere funktion som bolig for mølleren. I bindingsværket mod haven ses flere spor efter ændringer, så som døroverliggere over tidligere indgangsdøre. Der knytter sig også kulturhistorisk værdi til bygningens konstruktion i bindingsværk med gennemstukne bjælker, hvidmalet tømmer og tavl samt den stråtækte gavl.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi i Bogø Møllegård knytter sig i det ydre til bygningens konstruktion i hvidmalet bindingsværk og tavl, det stråtækte tag, den stråtækte gavl samt de to skorstene med sokkel og krave. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de ældre gulve, ældre fyldingsdøre, dørgreb og bukkehornshængsler.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links