Bondetinget 4
.
Bondetinget 4
.
Bondetinget 4
.

Bondetinget 4 ligger på Bondetinget 4 i Roskilde Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Huset blev opført i årene mellem 1846 og 1848 af hospitalslæge Carl Kokansky Schiøtz. Arkitekten var Gustav Friedrich Hetsch. I forbindelse med opførelsen af huset var tanken at leje dele af stueetagen ud som kontorer til Stænderforsamlingen, men da den blev opløst, blev kontorerne i stedet benyttet som udlejningsværelser. På førstesalen lå mod syd venteværelse, lægeværelse, dagligstue og sovekammer. I en sidebygning var der vaskehus, og i en lav mellemetage derover var der indrettet værelser til tjenstefolk. Carl Kokansky Schiøtz var gift med Karen Margrethe Borch, som var datter af kunstsamler Rasmus Borch. Rasmus Borch døde i januar 1846 og efterlod sig en meget stor samling af bøger og kunst. Da ejendommen blev opført, blev der også taget hensyn til denne, idet der blev indrettet en sal til udstilling af malerisamlingen. Her var malerierne ophængt og forsynet med udstillingstekster. Efter Schiøtzs død i 1877 blev malerisamlingen solgt på auktion og bogsamlingen splittet op. En del af bøgerne er endt på Det kongelige Bibliotek. Ejendommen er stadig i familiens eje.

Beskrivelse

Bondetinget 4 ligger tæt ved Roskilde Domkirke, med kig til domkirken og Roskilde Fjord fra husets bagside. Huset er opført i gule mursten i to plan, over en muret sokkel. Det består af et forhus med et centralt portrum, med to indgange, samt to sammenbyggede baghuse vinkelret på forhuset, det ene med et ottekantet tårn, og et rundt trappetårn i bindingsværk. Hertil en garage i bindingsværk med murede tavl. Facaderne fremstår i blank mur med vandrette murede gesimsbånd under førstesalens vinduer samt ved etageadskillelsen mod loftet. En muret trempel med lave vinduer formidler via en gesims overgangen til taget, som er helvalmet og tækket med naturskifer. I rygningen ses to skorstene. Vinduerne er firerammede og gråmalede tillige med døre og porte. Sålbænke er udført af rød sandsten. Porten udgøres af en tofløjet fyldingsdør med opsprosset overvindue og fladbuet murstik. Også mod gården er to døre med diagonalt opsprossede glasfelter og overvindue. I det indre er huset delt op i tre lejligheder, den ene med separat adgang fra portrummet og de to andre med adgang fra en fælles trappeopgang, der ligeledes har adgang fra portrummet via en tofløjet dør med opsprossede glasfelter. Et lejemål består af et værelse med køkken og bad, mens det andet udgør resten af huset, inklusiv det karakteristiske ottekantede tårnværelse med udsigt over Roskilde Fjord og domkirken. Tårnværelset har diagonalt opsprossede vinduer, hvoraf to er malet på blændede murfelter. Den ældre planløsning er i vid udstrækning bevaret med stuer mod gaden, en central forbindelsesgang og køkken mod gården. Overfladerne er præget af massive plankegulve samt en del bevarede paneler og stuk tillige med indbyggede skabe med mere. Endvidere findes bevarede fyldingsdøre med beslag og gerichter samt paneldøre.

Miljømæssig værdi

Husets miljømæssige værdi knytter sig til dets beliggenhed i gaden, hvor huset indgår som et stilfærdigt indslag i gadebilledet, med en rolig og taktfast facade, symmetrisk opbygget omkring porten. Mod haven åbner huset derimod op til en dramatisk udsigt over det faldende terræn mod Roskilde Fjord og med direkte kig til Roskilde Domkirke, særligt fra tårnværelset. Huset har således to meget forskellige udtryk mod henholdsvis gaden og haven.

Kulturhistorisk værdi

Den Kulturhistoriske værdi for Bondetinget 4 er blandt andet knyttet til arkitekten G.F. Hetsch, som her har opført et af få byhuse i sit virke, idet han hovedsageligt er kendt som herregårdsarkitekt. Endvidere er huset et eksempel på et byhus bygget til at fungere både som konsultation og bolig for en læge, dertil med ekstra lejligheder med udlejning for øje, hvilket stadig kan aflæses i bygningens planløsning.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Bondetinget 4 knytter sig i det ydre til gadefacadens velproportionerede og taktfaste opbygning i blank mur med den enkle, men virkningsfulde, dekoration. Hertil kommer det karakteristiske tårn med diagonalt opsprossede vinduer og det runde trappetårn, som tilsammen skaber et karakterfuldt udtryk mod haven. Den arkitektoniske værdi for Bondetinget 4 knytter sig i det indre til de velproportionerede rum i den tidligere lægebolig, hvor ønsket om symmetri skaber flere spændende løsninger med falske døre, ligesom grundens udformning resulterer i et knæk i grundplanen, der optages i rummene på en interessant måde blandt andet ved et indbygget, kileformet skab i en døråbning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links