Brønshøj Vandtårn ligger på Brønshøjvej 29 i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Vandtårnet er 34 m højt og ca. 20 m i diameter. Det er opført i jernbeton med støbeskel af ca. 1 meters højde. Den underste del af tårnet har lodrette "stræbepiller", som understøtter et udkragende betonbjælkelag under selve vandbeholderen. I denne underste del af tårnet er der i opstigende rytme anbragt cirkulære vinduer i hvert pillefag afsluttende med en række vinduer af samme type under udkragningen. I den øverste del er fagdelingen også markeret, men med fladere, lisénagtige lodrette bånd. Øverst er der en kraftig, omløbende hovedgesims. Taget er fladt med et lavt ottekantet "hus" i midten med fladt tag og cirkulære vinduer. Herfra udstråler betonbjælker til tårnets kant. I mellemrummene er der lagt strandsten. I det indre er den nedre del præget af de tæt stående betonpiller, der er indbyrdes forbundet ved tværgående betonbjælker. Under selve vandbeholderen er indskudt en lav etage med rør og ventiler for vandtårnets drift.

Bygningshistorie

Vandtårnet er opført af Stadsarkitektens Direktorat med Ib Lunding som sagsarkitekt. Vandtårnet er opført som aflastning for højdebeholderen på Bellahøj, der ikke kunne klare vandforsyningen af den yderligere udbygning af København. Det egentlig ret bastante tårn er givet lethed ved de lodrette markeringer af facaden, og arkitekten har ved enkle midler givet det betydelig arkitektonisk kvalitet. Den upudsede betonoverflade med synlige støbeskel var noget nyt og usædvanligt for tiden, men er med til at strukturere facaden. Der var oprindelig en mindre bygning til redskabs- og kontorformål i forbindelse med vandtårnet ved dettes nuværende indgang. Den bygning er blevet fjernet.

Videre læsning

Læs videre om

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links