Yderst på Sjællands Odde ligger et af Søværnets specialiserede tjenestesteder, Center for Våben. Under 2. Verdenskrig anlagde de tyske styrker et kanonbatteri på stedet, og i 1953 indviedes Søværnets artilleriskole på samme plads. Fra den højtbeliggende ejendom kan der skydes ud over havet mod øvelsesmål, som trækkes efter skibe eller fly. Det nuværende Center for Våben forestår stadig uddannelse i skydning og træner samtidig Søværnets skibsbesætninger i kampsituationer. Gennem et stort udvalg af sejlende og flyvende droner kan danske og allierede fartøjer gennemføre realistiske øvelser. Center for Våben er samtidig kursusejendom for hele Forsvaret. Når området ikke er afspærret pga. øvelser, er der adgang for civile til naturarealet omkring centeret.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Odsherred Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked