Christian V's rytterstatue ligger på Kongens Nytorv i Københavns Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Rytterstatuen er placeret i midteraksen for Charlottenborg. Omkring rytterstatuen findes det indre gitter. Fra rytterstaatuens opstilling i 1688 har der været et gitter, men det nuværende er fornyet i 1850 ved omlægningen af pladsen. Gitteret er af smedejern udformet med lodrette lanser i felter føjet sammen med granitborner. Gitteret udgør et rectangel med "indadgående" hjørner omkring rytterstatuens postament. Uden om det indre gitter findes et lille haveanlæg med buksbomhække og blomster, som er genskabt af Københavns Kommunes parkforvaltning efter Erik Erstad Jørgensens tegnnger fra 1908. Dette anlæg er domineret af 12 elmetræer. Disse stammer fra anlæggets oprindelse fra 1855, efter tegninger af Rudolph Rothe. Fra dette tidspunkt stammer også det ydre gitter i støbejern og granitborner, bænke og gadelygter. Omkring dette ydre gitter er placeret store støbejernsbænke, der krummer efter gitterets form. Under første verdenskrig blev den ydre krins anlagt og beplantet, efter ide fra gamle skitser til Kongens Nytorvs omlægning, men udformet af Erik Erstad Jørgensen. Krinsens elipseform er meget rost for sin samlende effekt på det irregulære torv. Desuden forholder elipsen sig geometrisk til Charlottenborgs facade, idet den kan indskrives i det gyldne snit.

Historie

Omkring 1670 anlægges Kongens Nytorv som forbindelsesled mellem Middelalderbyen og Frederiksstaden. I 1688 opstilles rytterstatuen af Christian V i midteraksen til Charlottenborg. Rytterstatuen er udført i bly. Anlæggelse af større barokt haveanlæg i elipseform. 1749: Haveanlægget sløjfes og pladsen bliver eksercerplads for Hovedvagten. 1850: Det indre gitter fornyes, der anlægges et haveanlæg efter tegning af Rudolph Rothe med fire grupper af elmetræer. Det ydre gitter, bænke og lamper opstilles. 1908: Erik Erstad Jørgensen udformer et haveanlæg med buksbomparterre, der anlægges indenfor ydre gitter. 1916: Erstad Jørgensen udformer den dobbelte trærække kaldet Krinsen. 1938-44: Rytterstatuen er faretruende sammensunket. Den nedtages afstøbes og opmodelleres af Utzon Frank. Den støbes i bronze. Bygningssynet godkender kopien og originalen anbringes i Tøjhuset. Bem.: skal afleveres til et evt. Skulpturmuseum. 1940-45: Haveanlægget indenfor gitteret sløjfes under hensyn til, at der skal anlægges sikringsrum. 1991: Erstad Jørgensens haveanlæg genskabes af Københavns Kommunes Parkafdeling, belægningerne over pladsen fornyes af Stadsarkitektens afdeling.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links