Christoffer Mortensens Gård ligger på Strædet 8 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Christoffer Mortensens Gård knytter sig i det ydre til gårdens fortælling om den ældre landbrugskultur i Drejø By, og til det sammenhængende gårdanlæg, der, som et af meget få, overlevede den store bybrand i 1942. Hertil kommer ejendommens originalitet med uudnyttede loftsrum og delvis bevaret bindingsværk. Stuehusets vestgavl samt nordlængens vestgavl og sydside/gårdside er omsat til grundmur, men dette er en del af udviklingen.

Endvidere er der kulturhistorisk værdi ved de tre skorstenspiber og de sammenhængende stråtage med en lille kvist i stuehusets østre ende mod Strædet, samt to tagfodskviste med luger i den nordre længes sydside/gårdside, samt til de gamle trævinduer, specielt de gamle blysprossede vinduer i kvisten mod øst og øverst i stuehusets vestgavl.

Den kulturhistoriske værdi ved avlslængerne knytter sig desuden til portrummet, gadeporten, revledørene, og vinduerne af træ og støbejern, som samlet er med til at beskrive gårdens funktioner og udvikling. I det inde knytter den kulturhistoriske værdi sig til stuehusets delvist bevarede grundplan og til de bevarede detaljer som ildstedet i den vestre ende, de gamle fyldingsdøre samt disses beslag og gerikter, og til bræddegulvene og bræddelofterne med synlige bjælker. Endvidere kommer de delvis aflæselige funktioner i avlslængerne.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Christoffer Mortensens Gård knytter sig til ejendommens beliggenhed i den gamle del af Drejø By og til det sammenhængende anlæg med sporene efter gårdens udvikling. Herunder skal nævnes stuehusets få bevarede blysprossede vinduer samt de lidt nyere tofagsvinduer med to tværsprosser i hver ramme. Endvidere er der arkitektonisk værdi ved de sammenhængende stråtage med kviste og tre skorstenspiber samt de bevarede revledøre, -luger og gadeport. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til detaljerne i stuehuset omkring de gamle revle- og fyldingsdøre. Bræddegulvene og bræddelofterne er også med til at få rummene til at fremstå autentiske.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links